ماهان

محمدجواد آبگون

کوردینیتور

سوابق تحصیلی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • کارشناس مهندسی صنایع

معرفی استاد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمت‌های آموزشی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • موسس و مدیر مسئول انتشارات‌کی گروپ (مجوز از‌ وزارت ارشاد) و مدیر مرکز مشاوره‌ کارآفرینی (مجوز از وزارت کار) کاوشگران بهره وری پویای پارس(KGroup)
  • مدیر دانش و توسعه بازار سبا بهین گمار پویا (ایران اینتر ویو) 
  • مدیر توسعه منابع انسانی گروه قطعات خودرو عظام (شامل 16 کارخانه)
  • مشاور واحد توسعه ابزار کیفیت گروه صنعتی ایران خودرو
  • معاونت تضمین کیفیت، آموزش و تعالی سازمانی خدمات علمی صنعتی تهران
  • مدیر آموزش اپکو IEPCO
  • سرممیز/ مدرس نیز سرت کانادا

فعالیت‌های حرفه‌ای ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • عضو هیات مدیره موسسه تمدن سازمانی پروفسور میرسپاسی
  • مدیر کنترل کیفیت نیران
عضویت در خبرنامه ماهان

شما میتوانید با درج نام و ایمیل خود، از آخرین مقالات، مطالب و اخبار مدرسه کسب و کار ماهان در ایمیل خود مطلع شوید.