مدرسه کسب و کار ماهان

بهروز خدابخشی
استاد بهروز خدابخشی

استاد بهروز خدابخشی

سوابق تحصیلی آقای بهروز خدابخشی

 کارشناسی رشته تحصیلی طراحی داخلی دانشگاه آزاد تهران

سمت های آموزشی آقای بهروز خدابخشی

 تدریس دوره سخنرانی به سبک تد (ماهان تاک)مدرسه کسب و کار ماهان

 مدرس و مشاور آموزش مجموعه بادی اسپینر

 منتخب اساتید برتر آموزش و پرورش منطقه 3 تهران95-96-97

 مدرس هلدینگ آفریقا

 نفر اول مسابقات سخنرانی تریبون دانشگاه تهران سال 95

 مدرس کارگاه سخنرانی دانشگاه تهرانن سال 96 و 97

 مدرس دوره های شخصیت شناسی ستاد سمن تهران (شورای شهر تهران)

 مدرس دوره های فن بیان و سخنرانی ستاد سمن تهران (شورای شهر تهران)

 مدرس دوره فن بیان سازمان انرژی اتمی

 مدرس دوره فن بیان سخنوری البرز دارو

 مدرس دوره های هوش هیجانی آریوژن فارمد

 مدرس دوره های مسابقات تریبون 96-97-98

 مدرس در حوزه کلاسهای ضمن خدمت آموزش و پرورش تهران

 تدریس دوره های مهندسی فروش

 تدریس دوره های زبان بدن

 تدریس دوره های آداب اجتماعی

 تدریس دوره های مهارتهای فردی- خانواده

فعالیت های حرفه ای آقای بهروز خدابخشی

 مدیر عامل شرکت بازرگانی فراز ساز آریا

 مشاور، بازرس و رئیس هیات آموزشی اتحادیه آهنکاران و صنایع فلزی از سال 95 و ادامه تا سال 1401

 مشاور شرکت مانکن المپیک

 مشاور موسسه کوکی هوم

 مشاور شرکت مبین پاکت

 مشاور شرکت بازرگانی EHD

 مشاور شرکت بازرگانی روستا

 مشاور شرکت وکال

تألیفات آقای بهروز خدابخشی

 مبتکر در طراحی دوره های آموزشی POWER5

 تدریس دوره های شخصیت شناسی MBTI

 برگزاری دوره های شخصیت شناسی اشکال (موسسه TBS دانشگاه تهران)

 برگزاری دوره های شخصیت شناسی MBTI (موسسه توسعه دانشگاه شهید بهشتی)

 تدریس دوره های مهندسی فروش

 تدریس دوره های زبان بدن

 تدریس دوره های آداب اجتماعی

 تدریس دوره های مهارتهای فردی – خانواده

 برگزاری سمینار بازاریابی و فروش در دوره رکود