لوگو ماهان

مجله کسب و کار ماهان

جلال مسلمان یزدی
استاد جلال مسلمان یزدی

استاد جلال مسلمان یزدی

 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی

سوابق تحصیلی آقای جلال مسلمان یزدی

 DBA از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی

 کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی از دانشگاه آزاد

سمت های آموزشی آقای جلال مسلمان یزدی

 نماینده مرکز رشد دانشگاه تهران

 نماینده خانه مدیران

 مدیر مرکز آموزش زبانهای خارجی دانشگاه آزاد کرج

 ریاست فرهنگسرای آفرینش

 مدرس ارشد بیناد سخنرانان حرفه ای ایران

 ریاست دفتر کارآفرینی دانشگاه

 مدیر آکادمی موفقیت ایران

 برگزار کننده سمینار آموزشی از سال 83 تا 93

 صدها سخنرانی در سازمانها و ارگانهای مختلف سراسر کشور

 حضور در بیش از 150 برنامه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

 تدریس در موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

سوابق حرفه ای آقای جلال مسلمان یزدی

 مدیر عامل موسسه رایفر

 صاحب سایت تستشو

 مشاور هولدینگ تاک

 مشاور چندین برند فرش، مبلمان، لوازم خانگی

 مدیر مرکزبازاریابی یمنا

 مدیر توسعه شرکت لیان سیستم پارس