مصطفی مرشدی
استاد مصطفی مرشدی

استاد مصطفی مرشدی

سوابق تحصیلی آقای مصطفی مرشدی
DBA- California intercontinental universit, gloBal business and leAdership

MBA, finance, مالک اشتر

کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه شریف

سمت های آموزشی آقای مصطفی مرشدی
مدرسه عالی کسب و کار ماهان

دانشگاه صنعتی شریف، کارگزار آموزش آزاد

آموزش های سازمانی خاص برای بانکها، اپراتورهای مخابراتی و …

فعالیت های حرفه ای آقای مصطفی مرشدی
موسس، مدیرعامل و رییس هیات مدیره گروه رسیس

تألیفات آقای مصطفی مرشدی
کتاب نقشه راه تحول دیجیتال (انتشارات سازمان مدیریت صنعتی)

کتاب مدلهای تحول دیجیتال (در دست انتشار)

کتاب مدلهای کسب و کار دیجیتال (در دست انتشار)

عضویت در خبرنامه ماهان

شما میتوانید با درج نام و ایمیل خود، از آخرین مقالات، مطالب و اخبار مدرسه کسب و کار ماهان در ایمیل خود مطلع شوید.