دکتر بیژن سلطانی
بیژن سلطانی

بیژن سلطانی

 ليسانس اقتصاد ( كهاد حسابداري ) – مدرسه عالي بازرگاني  1365 

 فوق ليسانس اقتصاد

 دوره EMBA  مديريت اجرايي

سوابق حرفه‌ای استاد بیژن سلطانی 

 موسسات حسابرسي انصاري و همكاران / صالح و همكاران و سازمان حسابرسي

 مدیر مالی شركت سيم و كابل تبريز

 مدير مالي و نماينده ذيحسابي گروه صنايع ويژه

 مدير اداري و مالي شركت ارد و نشاسته و گلوكز ياسوج

 مدير مالي و اداري گروه وطن

 معاونت مالي و اقتصادي شركت اپادانا سرام

 مدير عامل و عضو هيت مديره شركت گرانيت ليا

 معاونت مالي و اداري شركت فولاد بافق ( مشاركت بانك ملت و بخش خصوصي ) 

 معاونت مالي و اداري و قائم مقام مدير عامل پارس الكتريك

 معاون مالي و اداري شركت داروسازي تسنيم

 مشاور در امور مالي در شركت هاي متعدد و طراحي TOTAL SYSTEM  و نظام هاي يكپارچه مالي و CHART ACCOUNT  تشكيلات مالي

سوابق آموزشی

 تدريس اصول و مباني حسابداري، بودجه، مديريت مالي و كنترل پروژه

 تدريس كنترل پروژه و حسابداري صنعتي