مدرسه عالی کسب‌وکار ماهان
دکتر بیژن سلطانی
استاد بیژن سلطانی

استاد بیژن سلطانی

 ليسانس اقتصاد ( كهاد حسابداری ) – مدرسه عالی بازرگانی  1365 

 فوق ليسانس اقتصاد

 دوره EMBA  مديريت اجرايی

سوابق حرفه‌ای استاد بیژن سلطانی 

 •  موسسات حسابرسي انصاري و همكاران / صالح و همكاران و سازمان حسابرسی
 •  مدیر مالی شركت سيم و كابل تبريز
 •  مدير مالي و نماينده ذيحسابي گروه صنايع ويژه
 •  مدير اداري و مالي شركت ارد و نشاسته و گلوكز ياسوج
 •  مدير مالي و اداري گروه وطن
 •  معاونت مالي و اقتصادي شركت اپادانا سرام
 •  مدير عامل و عضو هيت مديره شركت گرانيت ليا
 •  معاونت مالي و اداري شركت فولاد بافق ( مشاركت بانك ملت و بخش خصوصی ) 
 •  معاونت مالي و اداري و قائم مقام مدير عامل پارس الكتريك
 •  معاون مالي و اداري شركت داروسازي تسنيم
 •  مشاور در امور مالي در شركت هاي متعدد و طراحي TOTAL SYSTEM  و نظام هاي يكپارچه مالی و CHART ACCOUNT  تشكيلات مالی

سوابق آموزشی

 •  تدريس اصول و مبانی حسابداري، بودجه، مديريت مالي و كنترل پروژه
 •  تدريس كنترل پروژه و حسابداري صنعتی