دکتر حسین شیرازی
استاد حسین شیرازی

استاد حسین شیرازی

مدارک تحصیلی:
1- کارشناسی مهندسی صنایع(تولید صنعتی)
2- کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی(تولید و عملیات)
3- کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی(انتقال تکنولوژی)
4- دکترای تخصصی مدیریت تکنولوژی(تحقیق و توسعه) – نمره پایان¬نامه دکتری تخصصی 20 تمام

تعداد 120 پایان ¬نامه راهنمایی شده و 12 پایان ¬نامه در حال اجرا در مقطع کارشناسی ارشد و 8 پایان نامه در مقطع دکتری تخصصی(مهندسی صنایع و مدیریت)


سوابق حرفه‌ای دکتر شیرازی
• استادیار و عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
• مدرس و مشاور دوره ¬های آموزشی شرکت خودروسازی سایپا، لینا، ایران پتک، تیراژه، بنت الهدی تزکیه و … ،
• مدرس مدعو دانشگاه سراسری قم و دانشگاه¬ آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،
• مدرس دوره ¬های MBA و DBA موسسه کسب و کار ماهان


سوابق اجرایی دانشگاهی
1- مدیر گروه رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم در سال تحصیلی 93-94
2- مدیر گروه رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم در سال تحصیلی 94-95
3- مدیر ارزیابی عملکرد، توانمندسازی و مهارت¬های کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی استان قم از سال 1399 تا کنون


سوابق آموزشی دکتر شیرازی
مديريت تولید مديريت استراتژيک، انتقال تکنولوژی، مديريت منابع انسانی پیشرفته روش تحقیق پیشرفته، تحلیل آماری روش تحقیق پیشرفته، تحقیق در عملیات پیشرفته، مديريت موجودی، تئوری های مديريت پیشرفته


سوابق پژوهشی
تدوين استراتژی های مناسب برای شهرک های صنعتی فیروزکوه براساس مدل SWOT A multi-objective model for designing a group layout of dynamic cellular manufacturing system An archived multi-objective simulated annealing for a dynamic cellular manufacturing system Designing group layout of unequal-area facilities in a dynamic cellular manufacturing system with variability in number and shape of cells Minimizing exceptional elements and voids in a cell formation problem with optimal number of cells
تاثیر نقش میانجی ظرفیت جذب دانش بر رابطه بین خط مشیهای مديريت منابع انسانی و عملکرد سازمانی(مورد مطالعه: شرکت گاز استان قم)
ارزيابی عملکرد تجاری-سازی فناوری شرکتهای دانشبنیان نوپا بر پايه روش بهترين بدترين فازی
نقش منابع سازمانی و قابلیت نوآوری در خلق مزيت رقابتی با تعديلگری عملکرد تجاری سازی فناوری
تأثیر قابلیت نوآوری بر عملکرد تجاریسازی فناوری شرکتهای دانشبنیان با تأکید بر نقش میانجی نوآوری سازمانی


طرح پژوهشی: يک رويکرد فرا ابتکاری برای طراحی مدل چیدمان در سیستمهای تولید سلولی پويا با مسیرهای پردازش جايگزين، خريد ماشینهای جديد و پیکربندی منعطف سلولها
طرح پژوهشی: طراحی چیدمان گروهی ماشین آلات با ابعاد نابرابر در سیستم های تولید سلولی پويا با شکل دهی بهینه سلول های متغیر و حل

عضویت در خبرنامه ماهان

شما میتوانید با درج نام و ایمیل خود، از آخرین مقالات، مطالب و اخبار مدرسه کسب و کار ماهان در ایمیل خود مطلع شوید.