ماهان
مدرسه عالی کسب‌وکار ماهان
دکتر شهداد شعبانی
استاد شهداد شعبانی

استاد شهداد شعبانی

 • دکتری مدیریت گرایش رهبری سازمانی، دانشگاه UIBS بلژیک
  سوابق حرفه‌ای دکتر شعبانی
  مشاور طرح تحول سازمانی و بهسازی منابع انسانی در شرکت آب و فاضلاب خوزستان
 • مشاور طرح تحول سازمانی و بهسازی منابع انسانی در شرکت آب و فاضلاب اهواز
 • مشاور طرح تحول سازمانی و بهسازی منابع انسانی در سازمان آب و برق وزارت نیرو
 • مجری طرح شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شورایعالی ایرانیان استانداری تهران
 • مشاور رئیس مرکز فناوری و تحول اداری مرکز فناوری و تحول اداری وزارت کشور
 • عضو کمیته استخدام و رفاه معاونت توسعه، معاونت توسعه انسانی ریاست جمهوری
 • مشاور در طرح ارزیابی عملکرد ادارات کل دادگستری، حوزه ریاست قوه قضائیه
 • مشاور در طرح ریزی مرکز ارزیابی و توسعه مدیران
 • مشاور مدیرعامل در بهسازی منابع انسانی شرکت کارگزاری فارابی
 • مدیرعامل انجمن ایرانیان جهان تراز (WCIS)
 • موسس و رئیس هیات مدیره انتشارات شهداد
 • موسس و مدیرعامل موسسه پژوهشی تفکر ناب
 • موسس و مدیرعامل انتشارات سنجش اول
 • موسس و مدیرعامل موسسه فرهنگی سنجش اول
 • عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران (ICMA)
 • پژوهشگر بانک جهانی

سوابق آموزشی دکتر شعبانی
سمت‌های آموزشی

مدرس نظریه‌های سازمان و مدیریت، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی، رهبری، دانشگاه تهران

مدرس نظریه‌های سازمان و مدیریت، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی، رهبری، دانشگاه شهید بهشتی

فعالیت‌های آموزشی تدریس مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی، نظریه‌های سازمان و مدیریت، رهبری، دانشگاه آزاد اسلامی

تدریس نظریه‌های سازمان و مدیریت، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی، مرکز آموزش مدیریت دولتی

تدریس دوره‌ مهارت‌های مدیریتی در بانک‌ها و سایر موسسات خصوصی

تالیفات دکتر شعبانی
کتب و مقالات تالیف شده

ترجمه و تالیف کتاب قهرمان درون ما

ترجمه و تالیف کتاب کارآفرین هوشمند

ترجمه کتاب تمرکز؛ رمز موفقیت در کار و زندگی

ترجمه کتاب بالا رفتن از نردبان ترقی

تالیف مقاله فنون افزایش بهره‌وری

تالیف مقاله نیکنامی در موفقیت سازمان

تالیف مقاله مدل پلکانی توسعه منابع انسانی