مدرسه عالی کسب‌وکار ماهان
دکتر مولایی
استاد نوید ملایی

استاد نوید ملایی


 دکتری تخصصی مدیریت، گرایش تولید و عملیات

 کارشناسی ارشد MBA، گرایش استراتژی

سوابق حرفه‌ای دکتر ملایی

 عضو شورای سه نفره سیاستگذاری مرکز آموزش بازرگانی، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت

 داور سازمان بین المللیCRDF -سازمان همکاری‌های علمی بین المللی کشورهای در حال توسعه- ویرجینیا، آمریکا

 عضو هیات مشاوره بین المللی مرکز تحقیقات علوم انسانی و اجتماعی سازمان LUMEN، یاسی، رومانی

 عضو آژانس تحقیقات بین المللی (GRA) و بنیاد نخبگان کنفرانس های بین المللی (CMR) – سلانگور، مالزی

 عضو کمیته علمی موسسه تحقیقات و انتشارات مهندسی(IFERP) – هندوستان

 عضو کمیته علمی علوم اجتماعی جامعه تحقیقات و مشاوره خلاق (CRC) – تایلند

 عضو جامعه بین المللی مدیران ایرانی (IAIM)

سوابق آموزشی دکتر ملایی

سمت‌های آموزشی

 مدرس مدیریت بازاریابی در دانشگاه شهید بهشتی

 مدرس مدیریت تحول و مدیریت تغییر سازمانی در دانشگاه خوارزمی

 مدرس تفکر استراتژیک، اقتصاد و مدیریت کسب و کار در دانشگاه جامع علمی کاربردی

 مدرس ریاضیات در دانشگاه مازندران

فعالیت‌های آموزشی

 تدریس مدیریت بازریابی، روانشناسی فروش و رفتار مصرف کننده در مرکز آموزش بازرگانی

 تدریس رفتار مصرف کننده و زبان تخصصی |MBA در دانشگاه تهران

تالیفات دکتر ملایی

کتب و مقالات تالیف شده

 هولدینگ‌ها و ساختار بهینه خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی

 رفتار شناسی مشتریان در بازاریابی مدرن

 رفتار مصرف کننده به زبان ساده

E-Commerce Adoption Impediments in Iran; The Strategic Role of Firms in EC Deployment 

Evidence-based management vantage point 

Development in BSC Strategy: A Benchmark Approach 

کتب ترجمه شده

  پارادوکس انتخاب 

بازاریابی پیش‌بینانه 

 چارچوبی برای مدیریت بازاریابی