اساتید دپارتمان DBA تحول سازمانی

دکتر قربانی

دکتر وحید قربانی

 دكتري مديريت گرايش مديريت منابع انساني  فوق ليسانس مديريت دولتي گرايشMIS از دانشگاه علامه طباطبائي سوابق

سامان صادق زاده

آقای سامان صادق زاده

 دکتری مدیریت بازرگانی – گرایش بازاریابی – دانشگاه تهران سوابق تحصیلی آقای سامان صادق زاده

افسانه ‌زماني‌ مقدم

افسانه ‌زمانی مقدم

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران- دانشکده مدیریت و اقتصاد-•

دکتر بابک هزاوه

دکتر بابک هزاوه

 دکترای مدیریت سیستم‌ها از دانشگاه تهران  کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران سوابق حرفه‌ای دکتر

عطالله همایون

آقای عطاالله همایون

سوابق تحصیلی آقای عطاالله همایون  PhDمدیریت از دانشگاه لیون-فرانسه  MBA از دانشگاه کارلتون کانادا سمت

محمد خطیبی

آقای محمد خطیبی

 دکتری مدیریت گرایش مدیریت رفتاری از دانشگاه شهید بهشتی سوابق تحصیلی آقای محمد خطیبی  دکتری

لیلا فنایی

دکتر لیلا فنایی

سوابق تحصیلی خانم لیلا فنایی مرحمت  دکتری از دانشگاه تهران رشته مدیریت کارآفرینی سازمانی  کارشناسی

آقای مصطفی امینی

مصطفی امینی

دارای مدارک کارشناسی ارشد مهندسی نرم‌افزار و دکترای تخصصی در رشته علم اطلاعات و دانش

dr.zia

دکتر بابک ضیاء

 دکتری مدیریت کارآفرینی، دانشگاه ملی یو پی ام (پوترا) سوابق حرفه‌ای دکتر ضیاء  مسئول کمیته

دکتر نادر غریب نواز

دکتر نادر غریب نواز

 دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی سوابق

دکتر امید هاشمی

دکتر امید هاشمی

 دکتری مهندسی فاکتورهای انسانی در سازمان ( زیر گروه مدیریت منابع انسانی ) از دانشگاه

dr.isakhani

دکتر احمد عیسی خانی

 دکتری تخصصی مدیریت رفتاری  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی سوابق حرفه‌ای دکتر عیسی خانی  داراي بيش

مصطفی مرشدی

آقای مصطفی مرشدی

سوابق تحصیلی آقای مصطفی مرشدیDBA- California intercontinental universit, gloBal business and leAdership MBA, finance, مالک