اساتید دوره جامع فروشنده حرفه ای

دکتر مولایی

دکتر نوید ملایی

 دکتری تخصصی مدیریت، گرایش تولید و عملیات  کارشناسی ارشد MBA، گرایش استراتژی سوابق حرفه‌ای دکتر

آقای مجتبی شیخ علی

آقای مجتبی شیخ علی

 مهندسی صنایع (گرایش برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم) سوابق حرفه‌ای آقای شیخ علی  موسس و مدیر

دکتر سروش صفدریان

دکتر سروش صفدریان

اطلاعات فردی سروش صفدریانوضعیت تاهل: متاهل  تحصیلات • دکترای تخصصی، PhD، کارآفرینی، گرایش توسعه کارافرینی، دانشگاه

آقای عرفان اله وردی

آقای عرفان اله وردی

 دکترای مدیریت کسب و کار – استراتژی سوابق تحصیلی آقای عرفان اله وردی  کارشناس حسابداری

مجید مجیدی

آقای مجید مجیدی

 کارشناسی ارشد رشته تجارت الکترونیک از دانشگاه نور طوبی تهران سوابق تحصیلی آقای مجید مجیدی

داریوش سنقری

آقای داریوش سنقری

سوابق تحصیلی آقای داریوش سنقری  دکتری DBA از موسسه مدیریتی بهار  کارشناسی ارشد MBA از

بهروز خدابخشی

آقای بهروز خدابخشی

سوابق تحصیلی آقای بهروز خدابخشی  کارشناسی رشته تحصیلی طراحی داخلی دانشگاه آزاد تهران سمت های

جلال مسلمان یزدی

آقای جلال مسلمان یزدی

 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی سوابق تحصیلی آقای جلال مسلمان یزدی  DBA از دانشکده