دوره رهبری کسب و کار

پرورش رهبران آوانگارد در کسب و کار

جهان امروز جهانی  نامطمئن ، مبهم ؛ متغیر و همراه با پیچیدگی و عدم قطعیت است .کسب و کارها در چنین محیطی نیاز به رهبرانی ساختارشکن دارند که نه تنها به تغییرات پاسخ سریع ؛ چابک و سازگار دهند بلکه بتوانند خود عامل تغییرات بنیادین و اساسی در اکوسیستم کسب و کار باشند .

اگر رهبری را یک هنر بدانیم می توانیم رهبران الهام بخش و اثرگذاری را که هنجارهای پذیرفته شده در کسب و کار را به چالش می کشانند و طلایه دار تغییرات در کسب وکار هستند را رهبران آوانگارد دانست . رهبران آوانگارد اغلب بانی جنبش ها و ترند های نوین د رکسب و کار هستند . انها با نواوری و پذیرش ریسکهای ناشی از آن مرزهای اکوسیستم کسب و کار را جابجا می کنند.

رهبران آوانگارد راهبرانی هستند که به دنبال خلق ارزش ها و آرمان های مشترک در کسب و کار هستند . بدین منظور انها سازمانهای خود را به سمت سازمان های تیله ای برای خلق مشترک چشم انداز و ارزش سوق می دهند .آنها ساختار شکن هستند و حامی نواوری و تغییرات بنیادی در کسب و کار .

رهبر آوانگارد با الهام بخشی و ایجاد انگیزه در پیروان خود تلاش می کند که آنها را به سمت واقعیت جدید و متفاوت سوق دهد .آنها وضعیت موجود  و پارادایم های کسب و کار را به چالش می کشانند و فرهنگ سازمان را به یک فرهنگ نوآور مبدل می کنند.

رهبر آوانگارد به جای تلاش برای پذیرش، تلاش می کند تا ارزش های مرسوم کسب و کار  را نقد کند، ارزش هایی که پول را بالاتر از عشق ، موقعیت و مقام را برتر از شفقت ؛ کار را بالاتر از بازی و ماده را بر ذهن الویت قرار می دهند.

در این راستا ماهان با تجربه برگزاری 12 دوره رهبری کسب و کار و  تشکیل جامعه ای از رهبران الهام بخش و تاثیر گذار  اکنون ضمن باز آفرینی محتواهای دوره های خود اقدام به  طراحی و برگزاری دوره رهبری آوانگارد در کسب و کار نموده است . در این برنامه آموزشی شما به عنوان یک  مدیر عامل و یا یک مدیر ارشد اجرایی شایستگی های رهبری خود را برای بر عهده گرفتن پنج نقش کلیدی  رهبری آوانگارد توسعه خواهید داد

نقش های رهبری

رهبر به عنوان یک انسان اصیل

رهبر به عنوان فانوس دریایی

رهبر به عنوان آرشیتکت

رهبر به عنوان یک الهام بخش

رهبر به عنوان عامل تغییر

شناسنامه دوره
زبان برگزاری دوره : فارسی
شیوه برگزاری دوره : حضوری
مرکز برگزار کننده دوره : ماهان
نوع دوره : پاره وقت
طول دوره : 12 ماه حداقل و 14 ماه حداکثر
مرکز اعطا کننده گواهینامه : ماهان
تعداد ساعت کل دوره: 187 ساعت
زمان های برگزاری دوره : روزهای دوشنبه
مرکز اعتباردهنده : وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

مخاطبین دوره رهبری حرفه ای کسب و کار ماهان

برخی از دانشپذیران گذشته دوره رهبری کسب و کار

اهداف یادگیری دوره

 • خود را بشناسید و از طریق تقویت خود آگاهی تمرین پذیرش و انعطاف پذیری نمایید .
 • با توجه به بافتار کسب و کارتان چشم انداز و هویت سازمان خود را خلق کنید
 • اطمینان حاصل کنید که سازمان شما قابلیت های کلیدی لازم جهت تحقق اهداف و چشم انداز را دارد
 • محیطی را خلق کنید که بهترین ها را برای تیم شما به ارمغان می آورد
 • فرهنگ سازمانی خود را به یک فرهنگ نوآور تبدیل کنید .
 • سازمان خود را با تغییرات محیطی انطباق دهید و سازگاری  را تقویت کنید
 • سبک رهبری خدمتگزار را برای تاثیر گذاری بر جامعه اتخاذ نمایید .

شرایط ورود به دوره

 • سابقه اجرایی مدیریت عامل در سازمان ها حداقل 7 سال
 • بررسی و تایید رزومه اجرایی
 • پذیرش در مصاحبه ورودی

ماژول های دوره

 متدولوژی یادگیری دوره

کانون ارزیابی و دریافت کتابچه نیمرخ فردی

ماهان به منظور ارزیابی سفر یادگیری رهجویان و پیاده سازی فرایند تضمین یادگیری در ابتدای دوره نسبت به برگزاری کانون ارزیابی که اهداف یادگیری دوره را هدف قرار داده است اقدام می نماید و به رهجویان تحلیلی دقیق از ویژه گی ها و سبک های رهبری شان ارائه می دهد . رهجویان می توانند از نتایج این کانون به منظور برنامه توسعه فردی خویشتن و همچنین در جلسات توسعه فردی مربی گری اجرایی بهره گیرند . 

سخنرانی های تعاملی به همراه کارگاههای عملی

در طی دوره رهجویان از تدریس اساتیدی که خود سابقه اجرایی مدیریت دارند با سبک تدریس تعاملی و اجرای کارگاههای عملی بهره مند خواهند بود . در این دوره از برترین و مجرب ترین اساتید ماهان بهره خواهید گرفت. 

چالش رهبری

هر یک از ماژول های ارائه شده در طول دوره  با یک تمرین و پروژه فردی شخص را به چالش اجرا ی آموخته های خویش دعوت می کند . همچنین رهجویان می بایست در جلساتی خاص نسبت به ارائه پروژه های فردی اقدام نمایند و اموخته های خود را به محک بگذارند . انجام این تمرین ها و پروژه ها برای رهجویان الزامی می باشد .

مربی گری اجرایی

رهجویان دوره با شرکت در جلسات فردی کوچینگ و یا روانشناسی  از طریق  گفتگوهای کوچینگی و یا در صورت لزوم روان درمانی امکان تحلیل گری فردی و رشد شخصی را  خواهند داشت .برای هر رهجو امکان شرکت تا 4 جلسه فردی مهیا می باشد .

کیس استادی

کیس استادی یکی از روش های معتبر و عمیق  یادگیری در سطوح ارشد اجرایی است که مخاطبین با مطالعه و تحلیل کیس های آموزشی به تقویت مهارتهای تصمیم گیری و حل مسئله خواهند پرداخت .رهجویان دوره امکان شرکت در 3 جلسه رسمی کیس استادی ، کیس اسکول ماهان را خواهند داشت . 

منتورینگ

در طی این دوره رهجویان در طی جلسات گروهی  از تجربه برتر رهبران الهام بخش ایرانی بهره خواهند گرفت . 

بوت کمپ

در طی دوره رهجویان به همراه سایر مدیران عامل و ارشد اجرایی که به نوعی عضو شبکه رهبری ماهان هستند در 2 بوت کمپ 2 روزه با هدف ارزیابی و  تمرین مهارتهای نرم رهبری از طریق انجام بازی های گروهی   و تعمق درونی شرکت داده خواهند شد .

کانون ارزیابی پیروان

در این کانون بین یک تا دو نفر از اعضای تیم شما که تمایل دارید آنها را برای رهبری آینده آماده کنید مورد ارزیابی پیشین و پسین قرار می گیرند تا اطمینان حاصل کنیم شما آموخته های خود در دوره رهبری را به خوبی برای توسعه فردی همکاران خود به کار گرفته اید .

بازی های رهبری

هر یک از ماژول های دوره با ارائه یک بازی رهبری مرتبط با هدف یادگیری دوره به رهجویان کمک می کند تا بتوانند مهارتهای فردی خود را برای هدایت یک تیم شناسایی و تقویت کنند. بازی یک تکنیک منحصر به فرد یادگیری مهارتهای رهبری است که منجر می گردد با شبیه سازی محیط واقعی خود و هم تیم هایی خود را به چالش بکشاند .

آینه وجود

عنوان دورهمی است که توسط جامعه رهجویان دوره‌های رهبری ماهان به صورت ماهانه برگزار و اداره می گردد. این دورهمی ماهانه جامعه ای از رهبران را ایجاد می کند که در حال ایجاد تغییرات مثبت در  خود ، در تیم های کاری خود ، کسب و کار خود و به ویژه در جامعه هستند .اعضای فعال در این دورهمی هر یک از رهجویان  الهام بخش و تاثیر گذار دوره های رهبری است که به دنبال اثرگذاری و خلق مشترک و بهبود اکوسیستم کسب و کار ها هستند .ماهان در این مسیر تنها یک تسهیلگر است و اطمینان حاصل می کند که هر بار بعد از هر دورهمی یک دلیل ارزشمند برای با هم ماندن خلق می کنیم .<br>

اهم  موضوعات  دورهمی های آیینه وجود  به شرح زیر می باشد که طبق تقویم زمانی مشخصی ارائه می گردد:

 • توسعه شبکه ارتباطی رهبران به منظور ایجاد فرصت های همکاری و خلق ارزش مشترک
 • انتقال تجربه توسط منتورهای شناخته شده رهبری کسب و کار در ایران
 • بیان داستان رهبری و نقطعه عطف رهبری هر یک از رهجویان
 • بازی های رهبری
 • خلق پروژه های مشترک رهبری با رویکرد خدمت به  جامعه با هدف پرورش رهبران خدمتگزار
 • تماشای فیلم با موضوعات رهبری و تحلیل آن توسط تسهیلگر و یا هر یک از رهجویان
 • طبیعت گردی باهدف ذهن آگاهی
 • الهام گرفتن از اسطوره ها و چهره های ماندگار
 • گذری به تاریخ و جامعه شناسی ایران جهت تقویت هوش زمینه ای رهبران

سخن اساتید دوره رهبری حرفه ای کسب و کار

سخن دانش آموختگان دوره رهبری حرفه ای کسب و کار

گالری تصاویر دوره رهبری حرفه ای کسب و کار ماهان

فرم دریافت مشاوره و پذیرش دوره

تاریخچه دوره
دوره برگزار شده
200
ساعات برگزاری
+ 50
دانشپذیران دوره
1
اساتید دوره