دوره رهبری حرفه ای کسب و کار ماهان

رهبری به عنوان فرآیند تاثیر گذاری بر دیگران به منظور حداکثر سازی تلاش آنها برای دستیابی به یک هدف مشترک تعریف می شود. این تعریف بر اساس فلسفه رهبری مشارکتی (برخلاف مدل های رهبری موقعیتی یا اقتدارگرا) و بر این مفهوم است که می توان توانایی های رهبری را آموخت ( نه به این باور که رهبران متولد می شوند ، نه ساخته می شوند).
از کلمات و عبارات متنوعی برای شرح و توصیف رهبران استفاده می شود . صداقت ، ارتباطات ، داشتن چشم انداز ، حمایتگری ، تصمیم گیری ، تعهد ، فداکاری ، انگیزه ، دانش و شجاعت از جمله کلماتی هستند که اغلب برای شرح رفتارهای رهبران انتخاب می شوند. رهبران اغلب به عنوان کسانی که به دنبال درک و روشن ساختن انتظارات ، احترام گذاشتن به دیگران و تعهد هستند توصیف می شوند.
آنها صداقت ، صراحت ، مهربانی ، ادب ، تفکر برد-برد و وفاداری را از خود نشان می دهند. آنها مایلند بازخورد بدهند و بازخور دریافت کنند و اشتباهات خود را بپذیرند.
بنابراین ، رهبری مجموعه ای از شایستگی شامل دانش ، مهارت و نگرش است که قابل آموزش و آموختن است. مهم نیست که یک رهبر چقدر شایسته است ، هیچ کس نمی تواند مسئولیت حل همه مشکلات و مسائل یک جامعه را بر عهده بگیرد یا همه منابع و تخصص را برای آن ارائه دهد. افراد بر اساس میزان دانش و مهارت های خود در موقعیت های مختلف در نقش یک رهبر ظاهر می شوند.
پیچیدگی مسائلی که جوامع با آن روبرو هستند ، مستلزم آن است که افراد با پیشینه های مختلف ، با دیدگاه ها و مهارت های مختلف ، گرد هم آیند تا در مورد موضوعات مربوط به علایق مشترک خود کار کنند. متخصصان یک موضوع به تنهایی نمی توانند این کار را انجام دهند. این رهبران هستند که باید این توانایی را ایجاد کنند که افراد با علایق گوناگون را در کنار هم قرار دهند ، چشم انداز و اهداف مشترکی را ایجاد کرده و به شیوه ای اخلاقی به نتایج برسند.

تاریخچه دوره
دوره برگزار شده
200
ساعات برگزاری
+ 50
دانشپذیران دوره
1
اساتید دوره
شناسنامه دوره
زبان برگزاری دوره : فارسی
شیوه برگزاری دوره : حضوری
مرکز برگزار کننده دوره : مدرسه عالی کسب و کار ماهان
نوع دوره : پاره وقت
طول دوره : 12 ماه حداقل و 14 ماه حداکثر
مرکز اعطا کننده گواهینامه :مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تعداد ساعت کل دوره: 240 ساعت آموزش
زمان های برگزاری دوره :روزهای چهارشنبه از ساعت 16 الی 21
مرکز اعتباردهنده : وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

مزایای دوره رهبری حرفه ای کسب و کار ماهان

مخاطبین دوره رهبری حرفه ای کسب و کار ماهان

رهبران و صاحبان کسب و کار
کارآفرینان
مدیران عامل و مدیران ارشد کسب و کار

حداقل شرایط ورود به دوره

 • مدرک کارشناسی به همراه حداقل 7 سال تجربه مدیریتی
 • پذیرش در مصاحبه ورودی دوره

مپینگ اهداف یادگیری دوره و کلیدواژه های رسالت ماهان

اهداف یادگیری کلی دوره

اهداف یادگیری جزیی دوره

هدف یادگیری کلی 1 :به کار گیری مهارت های کلیدی

تصمیم گیری و حل مسئله: تفکر انتقادی و اتخاذ تصمیماتی بر اساس اطلاعات پیچیده

هدف یادگیری کلی 2 : پایبندی به اصول ارزشی (اتیکت و نتیکت)

 • هدف یادگیری جزئی 1- 2 : باز تنظیم خودپنداره و هویت : ارزیابی عوامل موثر در شکل گیری هویت فعلی و تنظیم مجدد آن مبتنی بر ارزش های فردی
 • هدف یادگیری جزیی 2-2 : انعطاف پذیری روانشناختی، مدیریت افکار، احساسات و هیجانات
 • هدف یادگیری جزیی 3-2 : تدوین چشم انداز و ماموریت، مبتنی بر ارزش های محوری رهبری
 • هدف یادگیری جزیی 4-2 : حرفه ای گری : ارزیابی پیچیدگی‌های اخلاق کسب و کار در یک محیط جهانی و رفتار درست و صادقانه

هدف یادگیری کلی 3 : ارتباطات موثر کلامی و غیر کلامی

 • هدف یادگیری جزئی 1-3 : توسعه قدرت، نفوذ و تاثیرگذاری : تسهیم و تفیض قدرت، توسعه مهارت های ارتباطی برای تاثیرگزاری بر پیروان و ذینفعان
 • هدف یادگیری جزیی 2-3 : مهارت های تیم سازی و حل تعارضات : توسعه مهارت های تیم سازی، ارزیابی موقعیت های چالش برانگیز و درک حساسیت های فرهنگی

هدف یادگیری کلی 4 : نشان دادن مهارتهای رهبری درعمل

 • هدف یادگیری جزئی 1-4 : سبک های رهبری : ارزیابی سبک های رهبری و گزینش یک سبک به عنوان سبک رهبری خود
 • هدف یادگیری جزیی 2-4 : رهبری ارزش ها : رسوب گزاری ارزش ها : نهادینه کردن ارزش ها در تمام سطوح سازمان
 • هدف یادگیری جزیی 3-4 : رهبری انگیزش : افزایش میزان انگیزه و انگیزش افراد بر اساس ارزیابی نیازها و عوامل کاهش انگیزه در افراد

هدف یادگیری کلی 5 : نشان دادن تیزفهمی در کسب و کار

 • هدف یادگیری جزئی 1- 5 : تیزفهمی استراتژیک: تفکر استراتژیک، رهبری تغییر و حاکمیت شرکتی
 • هدف یادگیری جزئی 2-5 : رهبری بازار : تحلیل بازار و گسترش ارتباطات با مشتریان
 • هدف یادگیری جزئی 4-5 : تیزفهمی فرهنگی : جهت گیری فرهنگی کارآمد، شبکه سازی و ائتلاف
 • هدف یادگیری جزئی 5-5 : رهبری عملیات (رهبری فرآیندها) : رهبری مالی، رهبری تکنولوژی و مدیریت عملکزد
 • هدف یادگیری 6-5 : رهبری نوآوری : به کارگیری قواعد نوآوری در رهبری

 

دروس اصلی

اهداف یادگیری ماژول خودیابی :

 • هویت شخصی و هویت های اجتماعی مختلف را تشخیص خواهند داد.
 • باورهای اصلی و ریشه های باورهای اصلی را تجزیه و تحلیل می کنند و نظام رفتاری کارآمدی را به اجرا در بیاورند.
 • بتوانند مبتنی بر درک ارزش ها، اقدامات متعهدانه و هدفمند صورت دهند.
 • بتوانند مبتنی بر تحلیل خودپنداره، هویت، باورها و نگرش های خود، ارزیابی مسئولانه و واقع بینانه ای داشته باشند.
 • احساس اعتماد به نفس و باور به خود و ایده‌هایشان خواهند داشت.

آنچه دانشپذیران در پایان این درس فراخواهند گرفت:

 • هویت شخصی و هویت های اجتماعی مختلف را تشخیص خواهند داد.
 • باورهای اصلی و ریشه های باورهای اصلی را تجزیه و تحلیل می کنند و نظام رفتاری کارآمدی را به اجرا در بیاورند.
 • بتوانند مبتنی بر درک ارزش ها، اقدامات متعهدانه و هدفمند صورت دهند.
 • بتوانند مبتنی بر تحلیل خودپنداره، هویت، باورها و نگرش های خود، ارزیابی مسئولانه و واقع بینانه ای داشته باشند.
 • احساس اعتماد به نفس و باور به خود و ایده‌هایشان خواهند داشت.
 •  

شرح درس:

آگاهی از مولفه های درون روانی موثر بر رفتار به منظور ارتقا انعطاف پذیری روانی لازم برای تسهیل حرکت در مسیر ارزشها

اهداف یادگیری ماژول خودآگاهی :

 • توانایی تحلیل افکار، احساسات، هیجانات و رفتارها و تنطیم مجدد آنها را بدست آورند.
 • تحریف های شناختی خود را درک نمایند و به شکلی کارآمد آنها را تغییر دهند.
 • مهارت بکارگیری الگوهای رفتاری کارآمد را در خود گسترش دهند.

آنچه دانشپذیران در پایان این درس فراخواهند گرفت:

 • توانایی تحلیل افکار، احساسات، هیجانات و رفتارها و تنطیم مجدد آنها را بدست آورند.
 • تحریف های شناختی خود را درک نمایند و به شکلی کارآمد آنها را تغییر دهند.
 • مهارت بکارگیری الگوهای رفتاری کارآمد را در خود گسترش دهند

شرح درس:

انسان بودن بیشتر وقتها آسان نیست و شاید مشکل در این باشد که ما برای شادی و آرامش تکامل نیافته ایم و حتی وقتی همه چیز خوب پیش می رود ذهن ما با رفت و آمد در گذشته و آینده رنج ایجاد می کند. توجه آگاهی و شفقت، هم به عنوان نگرش و هم به عنوان مهارت می تواند چنان تماس معناداری را با زندگی برایمان رقم بزند که نه تنها ماهیت انسانی خودمان را همان طور که هست بپذیریم بلکه ماهیت زندگی را نیز مشفقانه در آغوش بگیریم و روزها و شب هایی را که فرصت داریم در این کره خاکی با عزیزان و همنوعانمان سپری کنیم با رنج کمتر و رضایت بیشتر بگذرانیم

اهداف یادگیری ماژول خودپذیری :

 • انعطاف پذیر، گشوده و انتخاب گر باشند.
 • پایبندی به شفقت ورزی و رفتار مشفقانه.
 • توانایی مواجهه با هیجانات دشوار خود را بدست بیاورند.
 • مهارت بخشش خود و دیگران را بدست آوردند.

آنچه دانشپذیران در پایان این درس فراخواهند گرفت:

 • انعطاف پذیر، گشوده و انتخاب گر باشند.
 • پایبندی به شفقت ورزی و رفتار مشفقانه.
 • توانایی مواجهه با هیجانات دشوار خود را بدست بیاورند.
 • مهارت بخشش خود و دیگران را بدست آوردند.

اهداف یادگیری ماژول خودگردانی :

 • بیان کامل و واضح ظرفیت رهبری خود
 • بررسی سبک رهبری شخصی، چشم انداز و ارزش ها.
 • ماموریت کارآمدی برای خود تدوین کنند.
 • به میزان مناسبی از خودکنترلی دست بیابند.
 • از توانایی خودانگیزی بر خوردار باشند.
 • عوامل کلیدی موفقیت ها و شکست های خود را شناسایی کنند.
 • به شکل موثر و منظمی در زندگی خود تعادل ایجاد نمایند.
 • اهداف کارآمد و متناسبی را همسو با چشم انداز و ماموریت شخصی خود پیگیری نمایند.
 • توانایی تقویت هوش هیجانی خود را داشته باشند.
 • برنامه توسعه فردی خویش را بر اساس ارزش ها و چشم انداز خود طراحی نمایند.

آنچه دانشپذیران در پایان این درس فراخواهند گرفت:

 • انعطاف پذیر، گشوده و انتخاب گر باشند.
 • پایبندی به شفقت ورزی و رفتار مشفقانه.
 • توانایی مواجهه با هیجانات دشوار خود را بدست بیاورند.
 • مهارت بخشش خود و دیگران را بدست آوردند.

اهداف یادگیری ماژول قدرت، نفوذ و تاثیرگذاری :

 • به منظور توانمندسازی افراد ، قدرت را با آنها به اشتراک بگذارد.
 • در مذاکرات و ارتباطات خود ، نقوذ و اثرگذاری را نشان می دهند.

آنچه دانشپذیران در پایان این درس فراخواهند گرفت:

 • به منظور توانمندسازی افراد ، قدرت را با آنها به اشتراک بگذارد.
 • در مذاکرات و ارتباطات خود ، نقوذ و اثرگذاری را نشان می دهند.

اهداف یادگیری ماژول مهارت های ارتباطی :

 • توانایی سازماندهی و مدیریت روابط بین فردی
 • به کار گیری مهارت‌های کلامی و غیر کلامی به منظور برقراری ارتباط موثر
 • به کارگیری روش های انتقال اطلاعات به صورت کتبی و شفاهی
 • به کارگیری مهارت ها و فنون مذاکره و تاثیرگذاری
 • به کارگیری مهارت های تیم سازی و تسهیل رفتارهای مشارکتی
 • کشف شایستگی های پیروان
 • توسعه و توانمندسازی افراد با استفاده از انواع تکنیک ها و استراتژی ها
 • توانایی تجزیه و تحلیل تعارضات موجود در تیم

آنچه دانشپذیران در پایان این درس فراخواهند گرفت:

 • توانایی سازماندهی و مدیریت روابط بین فردی
 • به کار گیری مهارت‌های کلامی و غیر کلامی به منظور برقراری ارتباط موثر
 • به کارگیری روش های انتقال اطلاعات به صورت کتبی و شفاهی
 • به کارگیری مهارت ها و فنون مذاکره و تاثیرگذاری
 • به کارگیری مهارت های تیم سازی و تسهیل رفتارهای مشارکتی
 • کشف شایستگی های پیروان
 • توسعه و توانمندسازی افراد با استفاده از انواع تکنیک ها و استراتژی ها
 • توانایی تجزیه و تحلیل تعارضات موجود در تیم

اهداف یادگیری ماژول سبک های رهبری :

 • توانایی ارزیابی مدل ها و سبک های رهبری مختلف
 • توانایی انتخاب و طراحی سبک رهبری مطلوب خود
 • نهادینه شدن رفتارهای حمایتگرایانه

آنچه دانشپذیران در پایان این درس فراخواهند گرفت:

 • توانایی ارزیابی مدل ها و سبک های رهبری مختلف
 • توانایی انتخاب و طراحی سبک رهبری مطلوب خود
 • نهادینه شدن رفتارهای حمایتگرایانه

اهداف یادگیری ماژول رهبری ارزش ها :

 • توانایی تجزیه و تحلیل موقعیت های فردی، تجاری و سازمانی را با استفاده از رویکردهای اخلاقی
 • نهادینه شدن حس اعتماد و اطمینان در عمل و گفتار
 • ترویج فرهنگ پاسخگویی در خود و دیگران
 • ترویج و پیاده سازی ارزش های کلیدی سازمان

آنچه دانشپذیران در پایان این درس فراخواهند گرفت:

 • توانایی تجزیه و تحلیل موقعیت های فردی، تجاری و سازمانی را با استفاده از رویکردهای اخلاقی
 • نهادینه شدن حس اعتماد و اطمینان در عمل و گفتار
 • ترویج فرهنگ پاسخگویی در خود و دیگران
 • ترویج و پیاده سازی ارزش های کلیدی سازمان

اهداف یادگیری ماژول رهبری و انگیزش :

 • توانایی ایجاد انگیزه در افراد، تیم های سازمانی و ذینفعان
 • ارزیابی تئوری ها، مدل ها، فرایند انگیزش و تقویت رفتار در دیگران
 • طراحی نظام پاداش و انگیزش تیم

آنچه دانشپذیران در پایان این درس فراخواهند گرفت:

 • توانایی ایجاد انگیزه در افراد، تیم های سازمانی و ذینفعان
 • ارزیابی تئوری ها، مدل ها، فرایند انگیزش و تقویت رفتار در دیگران
 • طراحی نظام پاداش و انگیزش تیم

اهداف یادگیری ماژول رهبری استراتژیک :

 • درک نظریه های کلیدی رفتار و تغییر سازمانی و به کار بردن آنها در محیط سازمانی
 • توانایی خلق چشم انداز برای سازمان
 • تحلیل و ارزیابی محیط داخلی و خارجی سازمان خود
 • طراحی استراتژی های سازمان

آنچه دانشپذیران در پایان این درس فراخواهند گرفت:

 • درک نظریه های کلیدی رفتار و تغییر سازمانی و به کار بردن آنها در محیط سازمانی
 • توانایی خلق چشم انداز برای سازمان
 • تحلیل و ارزیابی محیط داخلی و خارجی سازمان خود
 • طراحی استراتژی های سازمان

اهداف یادگیری ماژول رهبری بازار :

 • به کار گیری مهارت های علم داده برای رهبری موثر تر بازار
 • ایجاد فرصت های جدید خلق ارزش برای مشتریان
 • توانایی سازماندهی استراتژی های بازاریابی
 • پیاده سازی شاخص های سنجش موفقیت در سازمان

آنچه دانشپذیران در پایان این درس فراخواهند گرفت:

 • به کار گیری مهارت های علم داده برای رهبری موثر تر بازار
 • ایجاد فرصت های جدید خلق ارزش برای مشتریان
 • توانایی سازماندهی استراتژی های بازاریابی
 • پیاده سازی شاخص های سنجش موفقیت در سازمان

اهداف یادگیری ماژول رهبری فرهنگ :

 • ارزیابی تنوع فرهنگی، ارتباطات بین فرهنگی و اگاهی از تاثیرات آنها در سازمان
 • ایجاد و گسترش فرهنگ سازمانی در راستای اهداف و ارزش های سازمانی
 • ایجاد شبکه های درون سازمانی و برون سازمانی

آنچه دانشپذیران در پایان این درس فراخواهند گرفت:

 • ارزیابی تنوع فرهنگی، ارتباطات بین فرهنگی و اگاهی از تاثیرات آنها در سازمان
 • ایجاد و گسترش فرهنگ سازمانی در راستای اهداف و ارزش های سازمانی
 • ایجاد شبکه های درون سازمانی و برون سازمانی

اهداف یادگیری ماژول رهبری فرایندها / رهبری عملیات :

 • توانایی ارزیابی صورت های مالی ( شامل ترازنامه، جریان وجه نقد و صورت سود و زیان)
 • توانایی تجزیه و تحلیل نسبت های مالی و اعمال تنظیماتی برای بهبود عملکرد مالی سازمان
 • توانایی تفسیر جریان های نقدی ورودی و خروجی و اندازه گیری و مدیریت بازده اقتصادی سازمان
 • توانایی پیش بینی تغییر ارزش فعلی پروژه ها و دارایی های سازمان در آینده
 • توانایی تخصیص صحیح منابع مالی سازمان به پروژه های مختلف
 • توانایی چهارچوب دهی مسائل عصر دیجیتال با محوریت فناوری­‌های تحول‌­آفرین
 • تفراهم کردن شرایط آموزشی و زیرساخت های حرکت سازمان در مسیر دیجیتالی شدن

آنچه دانشپذیران در پایان این درس فراخواهند گرفت:

 • توانایی ارزیابی صورت های مالی ( شامل ترازنامه، جریان وجه نقد و صورت سود و زیان)
 • توانایی تجزیه و تحلیل نسبت های مالی و اعمال تنظیماتی برای بهبود عملکرد مالی سازمان
 • توانایی تفسیر جریان های نقدی ورودی و خروجی و اندازه گیری و مدیریت بازده اقتصادی سازمان
 • توانایی پیش بینی تغییر ارزش فعلی پروژه ها و دارایی های سازمان در آینده
 • توانایی تخصیص صحیح منابع مالی سازمان به پروژه های مختلف
 • توانایی چهارچوب دهی مسائل عصر دیجیتال با محوریت فناوری¬‌های تحول‌¬آفرین
 • فراهم کردن شرایط آموزشی و زیرساخت های حرکت سازمان در مسیر دیجیتالی شدن

مجموع طول مدت دوره : 240 ساعت

شرایط فارغ التحصیلی و اعطای گواهینامه

حضور 75 درصدی در دوره
انجام کلیه پروژه های درسی

این پروژه ها منطبق با کسب و کار دانشپذیر می باشد

کسب نمره حداقل 12 در کلیه دروس
تائید کانون ارزیابی

سخن اساتید دوره رهبری حرفه ای کسب و کار

پیرامون دوره رهبری حرفه ای کسب و کار

سخن دانش آموختگان دوره رهبری حرفه ای کسب و کار

رهگیری و اعتبار سنجی گواهینامه اعطایی

کلیه گواهینامه های صادره از مدرسه عالی کسب و کار ماهان از طریق سامانه اعتبارسنحی گواهینامه های وزارت علوم به آدرس vohec.ir قابل رهگیری می باشد.

گالری تصاویر دوره رهبری حرفه ای کسب و کار ماهان

مراکز اعتبار دهنده ماهان
فرم دریافت مشاوره و پذیرش دوره