فرم دریافت مشاوره و پذیرش دوره

دوره آنلاین مذاکره

Negotiation Course

می دانیم که یکی از نقش های مدیر در سازمان ، نقش مذاکره است، بنابراین موفقیت و اثر بخشی حرفه ای آنان به شدت متأثر از توانایی آنها در هنر و فن مذاکره است.

برای تبدیل شدن به یک مذاکره کننده موفق و حرفه ای، راهکارها، اصول و تکنیک های مختلفی وجود دارد که بایستی آنها را بیاموزیم.

با دام ها و تله های مذاکره آشنا شویم و در مذاکره گرفتار دام ها نشویم .

طول مدت دوره : 92 ساعت

در حال حاضر این دوره برگزار نمیگردد.

ظرفیت : 20 نفر

دوره مذاکره آنلاین

افراد هدف دوره آنلاین مذاکره

مدیران ، کارشناسان ارشد سازمانها و مذاکره کنندگان سازمانی

دوره مذاکره آنلاین

هدف دوره آنلاین مذاکره

آشنایی با اصول و مفاهیم و تکنیک ها و قواعد مذاکره و بکارگیری آن در محیط کسب و کار و سازمان

سرفصل‌های دوره آنلاین مذاکره

ارتباطات

ارزشمداری