فرم دریافت مشاوره و پذیرش دوره

جهت دریافت مشاوره تخصصی و شرکت در این دوره فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید

دوره آنلاین مذاکره

Negotiation Course

می دانیم که یکی از نقش های مدیر در سازمان ، نقش مذاکره است، بنابراین موفقیت و اثر بخشی حرفه ای آنان به شدت متأثر از توانایی آنها در هنر و فن مذاکره است.

برای تبدیل شدن به یک مذاکره کننده موفق و حرفه ای، راهکارها، اصول و تکنیک های مختلفی وجود دارد که بایستی آنها را بیاموزیم.

با دام ها و تله های مذاکره آشنا شویم و در مذاکره گرفتار دام ها نشویم .

طول مدت دوره : 92 ساعت

در حال حاضر این دوره برگزار نمیگردد.

ظرفیت : 20 نفر

دوره مذاکره آنلاین

افراد هدف دوره آنلاین مذاکره

مدیران ، کارشناسان ارشد سازمانها و مذاکره کنندگان سازمانی

دوره مذاکره آنلاین

هدف دوره آنلاین مذاکره

آشنایی با اصول و مفاهیم و تکنیک ها و قواعد مذاکره و بکارگیری آن در محیط کسب و کار و سازمان

سرفصل‌های دوره آنلاین مذاکره

ارتباطات

 • تیپ شناسی مذاکره
  12 ساعت
 • مهارت پرسشگری
  8 ساعت
 • سازماندهی کلام و لحن
  12 ساعت
 • مکاتبات در مذاکره
  4 ساعت
 • زبان بدن
  4 ساعت

ارزشمداری

 • نکات حقوقی در مذاکره
  4 ساعت
 • اتیکت در مذاکره
  4 ساعت
 • تفکر انتقادی و تصمیم گیری و حل مسئله
  4 ساعت

تیزفهمی

 • چک لیست مذاکره و تیم سازماندهی
  4 ساعت
 • تکنیک های مذاکره
  4 ساعت
 • دام های مذاکره
  4 ساعت
 • جعبه ابزار اصول مذاکره و تعارضات
  4 ساعت
 • نظریه بازی ها
  8 ساعت
 • منتورینگ مذاکرات بین الملل
  4 ساعت

رهبری

 • متقاعد سازی
  4 ساعت
 • هوش هیجانی مدیریت خشم
  8 ساعت