برندهای کارفرمایی  :
• مجتمع فنی تهران
• بخش ریلی گروه مپنا
• مرکز آموزش بازرگانی ایران
• شرکت نایلون سپید
• شرکت موننکو ایران
• شرکت کاج نما (برند دکو پنل)
• گروه گسترش انرژی پاسارگاد
• شرکت برق و کنترل مپنا
• شرکت تهران انرژی
• شرکت البرزتوربین
• برند کاردو فشن
• باشگاه مدیران موفق
• مدیران آسیا
• برند هیمو 
• برند پرگامون

سوابق کاری
 – 10.2017تاکنون
مدیر ارشد ارتباطات و توسعه برند
گروه گسترش انرژی پاسارگاد (www.pedc.ir) – تهران – ایران
• سیاست گذاری، طرح ریزی، اجرا و پایش برنامه استراتژیک برند
• طراحی هویت های بصری، مفهومی و … برند
• تهیه، تولید و انتشار محتواهای مختلف در فضای رسانه های مختلف در رسانه ها مجازی و غیر مجازی شامل وبسایت و شبکه های اجتماعی و رسانه های دیجیتال و پایش آنها 
• برنامه ریزی ، تدوین و اجرای استراتژی های روابط عمومی
• برقراری ارتباط با ذینفعان
• ارتباط و پاسخ به سوالات رسانه ها، افراد و سازمان های دیگر
• تهیه فصلنامه داخل سازمانی
• تهیه کاتالوگ و بروشور های بصورت سالانه
• طراحی و اجرای تبلیغات های چاپی و غیر چاپی
• طراحی، اجرا و پایش کمپین های رسانه ای 
• طراحی، اجرا و پایش گردهمایی ها، کنفرانس ها و هر گونه رویدادی
• مدیریت رویدادها
• طراحی و اجرا و غرفه سازی در نمایشگاه ها 
• تهیه و نظارت بر تولید بروشورهای تبلیغاتی، جزوات، نامه های دعوت برای مراسم ها، فیلم های تبلیغاتی ، عکس ها ، فیلم ها و برنامه های چند رسانه ای
• نگهداری و به روز کردن اطلاعات در وب سایت سازمان
• مدیریت بحران ها از منظر روابط عمومی
• طرح ریزی و اجرای پروژه های مسئولیت اجتماعی
• مستند سازی فیلم، عکس و محتوای چند رسانه ای از پروژه ها و رویدادها
• مدیریت تصویر برند در ذهن ذینفعان
•  مدیریت ارتباط با ذینفعان (شناسایی کلیه ذینفعان، پایش نیازها و انتظارات، شناسایی ریسکها و فرصت ها، طرح ریزی و اجرای برنامه های بهبود ارتباط با ذینفعان و پایش مجدد )
• مدیریت ارتباط با مشتریان
• تحقیقات بازار در رویدادها، فضای مجازی و واقعی 

 .2014 تاکنون
مشاور و استراتژیست برند
فریلنس – تهران – ایران
• مشاوره و مربی تلاش های حوزه برند و برند پردازی
 .2014 تاکنون
مدرس دوره ها برند 
فریلنس – تهران – ایران
• آموزش و تدریس موضوع های حوزه  برند و برند پردازی و ارتباطات یکپارچه برند و بازاریابی (IMBC)

10.2017 – 07.2015
مدیر توسعه خدمات و ارتباطات
شرکت البرز توربین- گروه مپنا –تهران – ایران

• بخش بندی، هدف گذاری و جایگاه سازی
• نحقیقات بازار در خصوص خدمات و سرویس های قابل ارائه در بازارهای جدید
• تعمیق و بهبود سرویس ها و خدمات در بازارهای وقت
• شناسایی، طرح ریزی و جاری سازی خدمات جدید برای بازارهای وقت و جدید
• تحقیقات بازار برای ماشین های دوار داخل ایران و بازارهابی منتخب خارج از ایران
• تهیه، تولید و انتشار محتواهای مختلف در فضای رسانه های مختلف در رسانه ها مجازی و غیر مجازی شامل وبسایت و شبکه های اجتماعی و رسانه های دیجیتال و پایش آنها 
• برنامه ریزی، تدوین و اجرای استراتژی های روابط عمومی
• ارتباط و پاسخ به سوالات رسانه ها، افراد و سازمان های دیگر
• تهیه کاتالوگ و بروشور های بصورت سالانه
• طراحی و اجرای تبلیغات های چاپی و غیر چاپی
• طراحی، اجرا و پایش کمپین های رسانه ای 
• طراحی، اجرا و پایش گردهمایی ها، کنفرانس ها و هر گونه رویدادی
• مدیریت رویدادها
• طراحی و اجرا و غرفه سازی در نمایشگاه ها 
• تهیه و نظارت بر تولید بروشورهای تبلیغاتی، جزوات، نامه های دعوت برای مراسم ها، فیلم های تبلیغاتی ، عکس ها ، فیلم ها و برنامه های چند رسانه ای
• نگهداری و به روز کردن اطلاعات در وب سایت سازمان
• مدیریت بحران ها از منظر روابط عمومی
• طرح ریزی و اجرای پروژه های مسئولیت اجتماعی
• مستند سازی فیلم، عکس و محتوای چند رسانه ای از پروژه ها و رویدادها
• مدیریت تصویر برند در ذهن مشتریان
• مدیریت ارتباط با مشتریان
• تحقیقات بازار در رویدادها، فضای مجازی و واقعی
07.2015 – 07.2014
مدیر توسعه بازار
شرکت مشاوران انرژی تهران – گروه مپنا، تهران، ایران

• فرصت‌یابی در بازار و پیگیری فرصت‌های تازه‌ی کسب و کاری و برقراری جلسات و ملاقات‌های مستمر کاری
• هموارسازی مسیر برای ارتقای عملکرد فروش
• برنامه‌ریزی بازاریابی
• انتقال تجربیات و روندهای جاری در خصوص توسعه‌ی محصولات جدید به مشتریان بالقوه
• سرکشی در بازار و مطالعه پیرامون مطالب جدید و روندهای تازه در ادبیات علمی بازاریابی
• شناسایی مناقصات داخلی و خارجی
• تهیه و ارسال  اسناد جهت در مناقصات  
• بخش بندی، هدف گذاری و جایگاه سازی
• تحقیقات بازار در خصوص خدمات و سرویس های قابل ارائه در بازارهای جدید
• تعمیق و بهبود سرویس ها و خدمات در بازارهای وقت
• شناسایی، طرح ریزی و جاری سازی خدمات جدید برای بازارهای وقت و جدید
• تهیه، تولید و انتشار محتواهای مختلف در فضای رسانه های مختلف در رسانه ها مجازیو غیر مجازی شامل وبسایت و شبکه های اجتماعی و رسانه های دیجیتال و پایش آنها 
• برنامه ریزی ، تدوین و اجرای استراتژی های روابط عمومی
• ارتباط و پاسخ به سوالات رسانه ها، افراد و سازمان های دیگر
• تهیه کاتالوگ و بروشور های بصورت سالانه
• طراحی و اجرای تبلیغات های چاپی و غیر چاپی
• طراحی، اجرا و پایش کمپین های رسانه ای 
• طراحی، اجرا و پایش گردهمایی ها، کنفرانس ها و هر گونه رویدادی
• مدیریت رویدادها
• طراحی و اجرا و غرفه سازی در نمایشگاه ها 
• تهیه و نظارت بر تولید بروشورهای تبلیغاتی، جزوات، نامه های دعوت برای مراسم ها، فیلم های تبلیغاتی ، عکس ها ، فیلم ها و برنامه های چند رسانه ای
• نگهداری و به روز کردن اطلاعات در وب سایت سازمان
• مدیریت بحران ها از منظر روابط عمومی
• طرح ریزی و اجرای پروژه های مسئولیت اجتماعی

07.2014 – 04.2011
رئیس بازاریابی، فروش و ارتباطات
شرکت برق و کنترل مپنا (مکو) – گروه مپنا، تهران، ایران 
• فرصت‌یابی در بازار و پیگیری فرصت‌های تازه‌ی کسب و کاری و برقراری جلسات و ملاقات‌های مستمر کاری در حوزه سیستم های ذیل:
o خدمات مهندسی، کنترل، حفاظت و صنایع برق
o نوسازی و استقرار سیستمهای کنترل و الکترونیک پلنت های قدیمی
o نظارت، نصب و راه اندازی سیستم های الکتریکی و کنترل صنایع Industries
o خدمات تهیه دستگاههای الکترونیکی و سیستم های کنترل
o آموزش در زمینه برق و سیستم های کنترل
o آموزش اپراتور نیروگاه و تکنسین ها، به منظور آشنا کردن آنها با سیستم برق و کنترل
o آنالیز ،مطالعه و عیب یابی شبکه های قدرت ( Relay Coordination, …،Power Stabilizing)
o استخراج اطلاعات و پارامترهای توربين با بهره گيري از سيستم شبيه ساز MAPSIM
• هموارسازی مسیر برای ارتقای عملکرد فروش
• برنامه‌ریزی بازاریابی
• انتقال تجربیات و روندهای جاری در خصوص توسعه‌ی محصولات جدید به مشتریان بالقوه
• سرکشی در بازار و مطالعه پیرامون مطالب جدید و روندهای تازه در ادبیات علمی بازاریابی
• شناسایی مناقصات داخلی و خارجی
• تهیه و ارسال  اسناد جهت در مناقصات  
• بخش بندی، هدف گذاری و جایگاه سازی
• نحقیقات بازار در خصوص خدمات و سرویس های قابل ارائه در بازارهای جدید
• تعمیق و بهبود سرویس ها و خدمات در بازارهای وقت
• شناسایی، طرح ریزی و جاری سازی خدمات جدید برای بازارهای وقت و جدید
• تهیه، تولید و انتشار محتواهای مختلف در فضای رسانه های مختلف در رسانه ها مجازیو غیر مجازی شامل وبسایت و شبکه های اجتماعی و رسانه های دیجیتال و پایش آنها 
• برنامه ریزی ، تدوین و اجرای استراتژی های روابط عمومی
• ارتباط و پاسخ به سوالات رسانه ها، افراد و سازمان های دیگر
• تهیه کاتالوگ و بروشور های بصورت سالانه
• طراحی و اجرای تبلیغات های چاپی و غیر چاپی
• طراحی، اجرا و پایش گردهمایی ها، کنفرانس ها و هر گونه رویدادی
• مدیریت رویدادها
• طراحی و اجرا و غرفه سازی در نمایشگاه ها 
• تهیه و نظارت بر تولید بروشورهای تبلیغاتی، جزوات، نامه های دعوت برای مراسم ها، فیلم های تبلیغاتی ، عکس ها ، فیلم ها و برنامه های چند رسانه ای
• نگهداری و به روز کردن اطلاعات در وب سایت سازمان
• مدیریت بحران ها از منظر روابط عمومی
04.2011 – 04.2009
04.2009 – 04.2007
رئیس طراحی سیستمهای کنترل بخار
مسئول طراحی سیستمهای کنترل بخار
شرکت برق و کنترل مپنا (مکو) – گروه مپنا، تهران، ایران 

• تهیه و انتشار مدارک ساخت و تولید سیستم های کنترل بخش بخار نیروگاه ها، پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و پلنت های صنعتی
• تهیه و انتشار مدارک راه اندازی و بهره برداری سیستم های کنترل بخش بخار نیروگاه ها، پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و پلنت های صنعتی
• ارتباط دوسویه با تیم های فنی بخش های مختلف پلنت های صنعتی مانند توربین، بویلر، BOP و…
• حضور در بازرسی و تست تابلوهای کنترل
• ارزیابی و بررسی شرکت های تولید کننده ملزومات کنترل و نیز ارائه دهنده خدمات مربوطه برای ورود به وندور لیست
• بررسی تطابق مدارک ورودی جهت طراحی سیستم های کنترل وبا مدارک خروجی 
• نیروگاه دماوند، نیروگاه سنندج، نیروگاه جهرم، نیروگاه شیروان، نیروگاه یزد، پتروشیمی فجر2 
04.2011 – 02.2006

کارشناس طراحی سیستمهای کنترل بخار
شرکت برق و کنترل مپنا (مکو) – گروه مپنا، تهران، ایران 

• بررسی مدارک ورودی شامل P&ID، Process Flow Diagram، Task Description،  I/O Lists، Instrument list    و…
• لیست برآورد متریال (Material Take Off-MTO)
• طراحی و انتشار مدارک Basic & Detail Design
• طراحی و انتشار مدارک Issued for Construction
• طراحی و انتشار مدارک FAT
• طراحی و انتشار مدارک As Built
• تهیه و انتشار مدارک ساخت و تولید سیستم های کنترل بخش بخار نیروگاه ها، پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و پلنت های صنعتی
• تهیه و انتشار مدارک راه اندازی و بهره برداری سیستم های کنترل بخش بخار نیروگاه ها، پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و پلنت های صنعتی
• ارتباط دوسویه با تیم های فنی بخش های مختلف پلنت های صنعتی مانند توربین، بویلر، BOP و…
• حضور در بازرسی و تست تابلوهای کنترل
• ارزیابی و بررسی شرکت های تولید کننده ملزومات کنترل و نیز ارائه دهنده خدمات مربوطه برای ورود به وندور لیست
• بررسی تطابق مدارک ورودی جهت طراحی سیستم های کنترل وبا مدارک خروجی 
• نیروگاه دماوند، نیروگاه سنندج، نیروگاه جهرم، نیروگاه شیروان، نیروگاه یزد، پتروشیمی فجر2 

2011 –2001
مدرس مقطع فوق دیپلم
مجتمع آموزشی شهید بهشتی – کرج – ایران
مجتمع آموزشی کوشا – کرج – ایران
دروس : میکرو پروسور
میکرو کنترولر
آزمایشگاه میکروپروسسور
آزمایشگاه میکرو کنترولر
PLC


سوابق تحصیلی
01.2020 – 09.2017
کارشناسی ارشد – مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
دانشگاه تهران دانشکده فنی، تهران،  ایران

09.2003 – 09.1997
کارشناسی رشته برق گرایش الکترونیک
دانشگاه آزاد واحد کرج،  کرج،  ایرانتوانایی های حرفه ای
زبان های خارجی فارسی: زبان مادری
انگلیسی: خوب
آلمانی: A2