ماهان

حامد بختیاری

کوردینیتور

سوابق تحصیلی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • كارشناسي مديريت بازرگانی – دانشگاه آزاد اسلامی
 • كارشناسي ارشد مديريت بازرگانی – دانشگاه آزاد اسلامی
 • کاندیدای دکتری بازاریابی – دانشگاه آزاد اسلامی

معرفی استاد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمت‌های آموزشی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری مجازی بین دانشگاهیان بر اساس مدل بسط یافته TAM
 • تاثیر تجربه برند بر تمایل به پرداخت بالاتر
 • بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی نظام پیشنهادات در بانک سینا با استفاده از تکنیک AHP فازی گروهی
 • الگوی نظری رابطه ی هوش سازمانی و یادگیری سازمانی با کیفیت خدمات
 • سخنرانی: “انجمن ھاي علمي :كاركردھا و چالش ھا “دانشكده مدیریت و حسابداري دانشگاه آزاد تھران جنوب
 • کارگاه آموزشی: “کاربرد مثلث سازی در تحقیقات بازاریابی” دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد واحد تھران جنوب
 • دبیر پنل تخصصی “ارتباط بانکداری دیجیتال با استراتژی channel-Omni” مرکز فرھنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیک
 • مدیر کارگاه ھا و سمینارھای نمایشگاه تراکنش ایران (ITE)
 • عضویت در شورای راھبردی فابا تک ( کانون استارتاپ ھای فین تک ایران)
 • عضویت در کمیسیون نظام پیشنھادات شبکه بانکی کشور
 • کارگاه آموزشی “مسئله شناسی در تحقیقات بازاریابی” موسسه ماھان
 • عضویت در کمیته علمی “دوره دکتری بانکداری دیجیتال دانشگاه تربیت مدرس”

فعالیت‌های حرفه‌ای ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • شركت هلي كيش – كارشناس بخش بازرگانی بین الملل
 • شركت پرشیا صنعت شرق – كارشناس بخش بازرگانی بین الملل
 • شركت چوب و صنعت آھار – مدیر بازرگانی
 • بانك سینا – رئیس دایره پژوھش
 • عضو ثابت ھیئت تحریریه مجله فرھنگ سازی بانکداری الکترونیک (فابا)
 • روزنامه فرصت امروز
عضویت در خبرنامه ماهان

شما میتوانید با درج نام و ایمیل خود، از آخرین مقالات، مطالب و اخبار مدرسه کسب و کار ماهان در ایمیل خود مطلع شوید.