ماهان

حمید عطاری

کوردینیتور

سوابق تحصیلی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • University of Tehran Strategic Management (PhD)
 • University of Hardford (USA)
 • Information Technology (PhD)
 • University of Hardford (USA)
 • Computer Engineering (Master Degree continued to PhD)
 • IAU (Islamic Azad University)
 • EMBA (Executive Master of Business Administration)
 •    Sharif University of Technology (IRPD : Institute for Research in Planning and Development)
 • Sharif University of Technology
 • Industrial Engineering (Bachelor Degree)

معرفی استاد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمت‌های آموزشی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • :Sharif University of technology
  Advanced Programming (C++) –
  MIS (Management Information System) –
  CIS (Computerized information System) –
  Computer Lab –
 • International Imam Khomeyni University
  Advanced Programming –
  Computer Networks –
 • Payam Nour University
  Artificial Intelligence –
  Computer System (Computer Architecture) –
  Software Engineering –
  Method of presentation of Scientific –
  Contexts –
 • Business Training Center
  Strategic Planning –
  Business English –

فعالیت‌های حرفه‌ای ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • Ozhan System Co Vice President
 • Mammut Teleca Co Vice President
 • Samim Rayaneh Co Market Development and Projects Management Deputy
 • Avelight Trading and Engineering Co Managing Director and Chief of Board
 • Batis Caspian Engineering Co Managing Director and Chief of Board
 • Mashin Lamp Co Vice President & Factory Manager
 • Saman Tile Co Automation and Informatic Management (CTO)
 • Darougar Co Factory Manager (Laminate Factory) and R&D Manager
عضویت در خبرنامه ماهان

شما میتوانید با درج نام و ایمیل خود، از آخرین مقالات، مطالب و اخبار مدرسه کسب و کار ماهان در ایمیل خود مطلع شوید.