ماهان

پویا یعقوبی راد

کوردینیتور

سوابق تحصیلی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • کاندیدای دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
 • کارشناس ارشد حقوق خصوصی
 • کارشناس حقوق عمومی
 • دانش آموخته دوره ارشد مدیریت اجرایی

معرفی استاد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمت‌های آموزشی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • برگزاری بیش از 1000 ساعت دوره ھای آموزشی حقوقی برای مدیران بخش خصوصی در زمینه ھای گوناگون
 • مدرس دوره ھای حقوقی شامل حقوق تجارت، قراردادھای بین المللی و حقوق مرتبط با کسب و کار در مدارس معتبر کسب و کار ایران
 • برگزاری بیش از 200 ساعت دوره ھای آموزشی حقوقی برای مدیران خارجی علاقمند به حضور در بازار ایران با موضوعاتی نظیر صادرات و واردات، نظام حقوقی مجوزھای تجاری، تحریم ھای بین المللی و غیره

فعالیت‌های حرفه‌ای ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • موسس و مدیر اجرایی دفتر حقوقی Lawyer Best Iran
 • عضو تیم حقوقی پژو و سیتروئن
 • عضو تیم وکلای شرکت ونسی فرانسه
 • وکیل سفارت ھای فرانسه، لھستان و رومانی در ایران
 • عضو تیم وکلای توصیه شده توسط چندین سفارت خانه اروپایی در ایران
 • عضو مذاکره کننده حقوقی در چندین پروژه بین المللی اجرا شده در ایران
 • مدیریت و اجرای دعاوی مالی بین المللی از طریق مراکز داوری یا دادگاه ھای ملی در ایران و کشورھای اروپایی
عضویت در خبرنامه ماهان

شما میتوانید با درج نام و ایمیل خود، از آخرین مقالات، مطالب و اخبار مدرسه کسب و کار ماهان در ایمیل خود مطلع شوید.