متولی
استاد بهمن متولی

استاد بهمن متولی


 دکتری حرفه‌ای (DBA) مدیریت کسب و کار، دانشگاه لندن

 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه لندن

سوابق حرفه‌ای دکتر متولی

 مشاور بخش بازرگانی فروش و بازاریابی، شرکت ETI

 مشاور بخش قراردادهای خارجی، شرکت KSN موسسه مالی عسگریه

 مشاور بخش قراردادهای خارجی، سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن ایران شرکت تهیع و تولید مواد معدنی ایران

 مشاور بخش قراردادها و بازرگانی، گروه مپنا 

 مدیریت بخش بازرگانی و قراردادها، آستان قدس رضوی

سوابق آموزشی دکتر متولی

سمت‌های آموزشی

 مدرس تجارت بین الملل، دانشگاه تهران

 مدرس تجارت بین الملل، دانشگاه امیرکبیر

 مدرس مهندسی فروش و تنظیم قرارداد فروش، دانشگاه جورج واشینگتن

 مدرس مهندسی فروش و تنظیم قرارداد فروش، دانشگاه آمریکایی دبی

 مدرس اصول نگارش و تنظیم قرارداد بر اساس فیدیک، دانشگاه تهران

 مدرس قراردادهای بین الملل نمایندگی، اتاق بازرگانی ایران و آلمان

 مدرس حقوق تجارت در قراردادهای اصول و قنون نگارش قرارداد های بین الملل EPC، دانشگاه جورج واشینگتن دوهه

فعالیت‌های آموزشی

 تدریس اصول و فنون مذاکرات بازرگانی، مرکز آموزش وزارت صنعت معدن وتجارت

 تدریس اصول و فنون مذاکرات بازرگانی، دانشگاه George Washington DOHA

 تدریس اصول و فنون و تنظیم قراردادهای بین الملل، دانشگاه تهران

 تدریس اصول و فنون و تنظیم قراردادهای بین الملل، دانشگاه امیرکبیر

 تدریس مکاتبات بازرگانی و حقوقی، دانشگاه تهران

 تدریس مکاتبات بازرگانی و حقوقی، دانشگاه امیرکبیر

تالیفات دکتر متولی

کتب تالیف شده

 ریسک‌های حقوقی در قراردادهای تجاری

International trade for Dummies  

کتب ترجمه شده

 حقوق دریای در قراردادهای حمل و نقل

 اصول و تنظیم لایحه‌های حقوقی

عضویت در خبرنامه ماهان

شما میتوانید با درج نام و ایمیل خود، از آخرین مقالات، مطالب و اخبار مدرسه کسب و کار ماهان در ایمیل خود مطلع شوید.