بنیانگذاران خانواده ماهان

برادران سیّاری

مدیران مدرسه عالی کسب و کار ماهان

آناهیتا شهنواز

خانم آناهیتا شهنواز

مدیر عامل

شهبازی

آقای محمد شهبازی فرد

رئیس شورای سیاست گذاری

سیامک زهیری ظهیری

آقای سیامک زهیری

مدیر کل مالی و اداری

آقای مجید خطیبیان

مشاور عالی منابع انسانی

مهدی تقی پور

آقای مهدی تقی پور

مدیر کل آموزشهای آنلاین

حسین راد

آقای حسین راد

مدیر ارشد فروش و بازاریابی

آقای سعید کیانمهر

مدیر توسعه بازار سازمانی

آقای هومن لطیفی

مدیر آموزش مدرسه رهبری

خانم الهام سجادی

مدیر آموزشهای حضوری

آرزو دلگشا

خانم آرزو دلگشایی

رئیس حسابداری

آقای حمیدرضا تفقدی

مدیر واحد پژوهش

آقای علی جعفری منش

مدیر ارشد فناوری اطلاعات

امیر دوست محمدی

آقای امیر دوست محمدی

کارشناس ارشد دپارتمان روابط بین الملل