بنیانگذاران ماهان

بنیانگذاران خانواده ماهان

برادران سیّاری

مدیران مدرسه عالی کسب و کار ماهان

آناهیتا شهنواز

خانم آناهیتا شهنواز

مدیر عامل

شهبازی

آقای محمد شهبازی فرد

رئیس شورای سیاست گذاری

سیامک زهیری ظهیری

آقای سیامک زهیری

مدیر کل مالی و اداری

مهدی تقی پور

آقای مهدی تقی پور

مدیر کل آموزشهای آنلاین

حسین راد

آقای حسین راد

مدیر ارشد فروش و بازاریابی

آرزو دلگشا

خانم آرزو دلگشایی

رئیس حسابداری

سجادی

خانم الهام سجادی

مدیر آموزشهای حضوری

جعفری منش

آقای علی جعفری منش

مدیر ارشد فناوری اطلاعات

دکتر افشین قنبری

آقای افشین قنبری

مدیر دپارتمان اساتید

آقای علیرضا احمدی راد

کارشناس ارشد دپارتمان روابط بین الملل