آیین نامه شرایط اهداء گواهینامه مدرسه عالی کسب و کار ماهان

    مدرسه عالی کسب و کار ماهان  با 20 سال تجربه در حوزه ی مدیریت کسب و کار با رسالت مهارت پروری به جای مدرک گرائی، فرصتی برای کسب دانش و مهارت های کاربردی و به روز  برای دانشپذیران محترم خود فراهم کرده تا با نگاهی وسیعتر به فرآیند های کسب و کار، مسائل و چالش های پیش رو را مدیریت کنند.

برای دستیابی به این مهم مدرسه عالی کسب و کار ماهان متد Case study را برگزیده است و با هدف مهارت آموزی  به جای مدرک گرائی، ارائه پروژه در هر درس را ضروری می داند. مدرسه عالی کسب و کار ماهان به واسطه پایبندی به ارزش های خود، خود را ملزم می داند تا با حساسیت بیشتری نسبت به صدور گواهینامه ها اقدام نماید و از اعتبار و اصالت گواهینامه های خود صیانت کند.

الف – ویژگی های گواهینامه مدرسه عالی کسب و کار ماهان

ب - شرایط دریافت گواهینامه در مدرسه عالی کسب و کار ماهان

1- دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی برای دوره های MBA، کارشناسی ارشد یا MBA برای دوره های DBA، دارا بودن حداقل کارشناسی برای دوره های رهبری و مدیرعامل حرفه ای ، برای دوره های جامع و کوتاه مدت حداقل دیپلم و در سایر موارد، طرح در شورای ارزشیابی تجارب حرفه ای.

تبصره: درصورت تایید برای موارد استثنائی و مطرح شده در شورای ارزشیابی، ارائه مدرک مستند به واحد صدورگواهینامه در زمان ثبت نام از طرف کارشناس ثبت نام.

2- نرخ حضور حداقل 70% در هر درس ، کسب نمره حداقل 12  برای هردرس وارائه پروژه های خواسته شده  در هردرس در دوره های MBA.

3- نرخ حضور حداقل 70% در هر درس ، کسب نمره حداقل 14 برای هر درس و ارائه پروژه های خواسته شده در هر درس و ارائه پایان نامه در دوره های DBA.

4- نرخ حضور حداقل 70% در هر درس، کسب نمره پایانی حداقل 14 ، ارائه پروژه های خواسته شده در هر درس و ارائه پایان نامه در دوره DBA ویژه مدیران عامل.

5- نرخ حضور حداقل 70% در هر درس، کسب نمره پایانی حداقل 14 ، ارائه پروژه های خواسته شده در هر درس و ارائه پایان نامه در دوره پرورش رهبران حرفه ای.

6- نرخ حضور حداقل 70% در هر درس، کسب نمره پایانی حداقل 14 ، ارائه پروژه های خواسته شده در هر درس و ارائه پروژه پایانی در دوره پرورش مدیرعامل حرفه ای.

7- نرخ حضور حداقل 70% در هردرس و کسب نمره قبولی حداقل 70 در دوره های جامع و کوتاه مدت و ارائه پروژه های خواسته شده در هر درس.

8- در دوره های MBA و DBA مدرسین با تمرکز بر ارائه پروژه برای ارزشیابی یادگیری دانشپذیران اقدام می کنند.

9- دانشپذیران ملزم می باشند در مهلت تعیین شده تمرین های درسی و پروژه های خواسته شده را در سامانه CRM در پروفایل دانشجویی بارگذاری نمایند. در غیر این صورت به پروژه ها و تمرین های ارسال شده بعد ازتاریخ مقرر ترتیب اثر داده نمی شود و معادل صفر در نظر گرفته می شود.

10- عدم ارائه به موقع پایان نامه از سوی دانشپذیران منجر به درج نمره ناتمام در درس / دوره می گردد. بدیهی است گواهینامه پایان دوره به دانشپذیران تعلق نمی گیرد.

11- درصورت ارائه مدارک و مستندات معتبر مبنی بر غیبت مجاز، موردی در شورای آموزش بررسی و تصمیمات قابل اجرا می باشد. (غیبت مجاز در آیین نامه آموزشی تعریف گردیده است).

12- درصورت تأیید غیبت مجاز، جهت حضور مجدد در کلاس، دانشپذیران ملزم به پرداخت هزینه های مصوب می باشند.

13-حضور و پذیرش در مصاحبه پایان دوره کانون ارزیابی .

14- بعد از گذراندن دوره و احراز شرایط فوق دانشپذیران گواهینامه پایان دوره دریافت می کنند. این گواهینامه به هیچ عنوان «معادل»، «همتراز» و یا «مشابه» مدارک دانشگاهی تلقی نمی شود.

ج - فرایند دریافت گواهینامه مدرسه عالی کسب و کار ماهان

1- در زمان ثبت نام، بلافاصله بعد از دریافت کدکاربری و رمز عبور از کارشناس مربوطه، وارد پروفایل خود در CRM ماهان شده و در قسمت پروفایل من فیلدهای خالی را تکمیل نموده و فیلدهای لازم به ویرایش را ویرایش نمایید. سپس در بخش آپلود مدارک وارد شده و تصویر کارت ملی، گذرنامه یا صفحه اول شناسنامه، اشتغال به کار و آخرین مدرک تحصیلی خود را بارگذاری نمایید.

2- در پایان دوره، دانشپذیران بعد از اطمینان حاصل کردن از تکمیل بودن پروژه ها، حضور کافی و نمرات می باید وارد پروفایل خود شده و در بخش درخواستها درخواست صدورگواهینامه را ثبت کرده و واحد صدور گواهینامه را انتخاب نمایند تا درخواست ایشان مورد بررسی قرار گرفته و پس از دریافت تاییدیه مالی، آموزشی و مدارک هویتی به مرحله صدور وارد شوند

3- تحویل دوقطعه عکس 3*4 پشت نویس شده به واحد فارغ التحصیلی برای چسباندن روی گواهینامه. تبصره: داشتن مدرک تحصیلی مطابق بند ب -1 الزامی می باشد. و در صورت عدم ارائه مدرک تحصیلی گواهینامه پایان دوره به دانشپذیران تعلق نمی گیرد.

4- در صورت نیاز به ترجمه دانشپذیران می باید گواهینامه خود را همراه با مستندات دال بر ارائه به خارج از کشور به دفتر مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واقع در شهرک غرب برده و مهر و امضا دریافت نمایند. در غیر این صورت برای ارائه داخلی مهر و هولوگرام و امضاء ریاست مدرسه عالی کسب و کار ماهان به همراه هولوگرام وزارت علوم و بارکد مندرج در گواهینامه از اعتبار لازم برخورداربوده و از طریق سامانه vohec.ir قابل پیگیری می باشد.

شاد باشید و دلی را شاد کنید

گواهینامه دوره mba ماهان
گواهینامه دوره دیجیتال مارکتینگ ماهان