فرصت درخواست نمایندگی

مدرسه عالی کسب و کار ماهان در نظر دارد در راستای هم افزایی گسترش دامنه رسالت خود درحوزه آموزش در سطح کشور اقدام به جذب نمایندگان فعال در حوزه دوره های عالی مدیریت و دوره های جامع نماید.
لذا در این خصوص از افراد واجد شرایط در استان های :

آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، یزد، اصفهان، البرز دعوت به همکاری می نماید.


واجدین شرایط می توانند با تکمیل فرم ذیل و احراز شرایط مورد نظر مدرسه عالی کسب و کار ماهان، شروع به همکاری نمایند.

مرحله 1 از 3

مشخصات فردی

نام