دوره MBA مدیریت راهبردی کسب و کار ماهان

MBA اجرایی

دوره MBA مدرسه عالی کسب و کار ماهان ، بر اساس استانداردهای جهانی طراحی و منطبق بر فضای کسب و کار امروز و نیاز مدیران ایرانی بومی سازی شده است .
در دوره MBA ماهان در کنار یادگیری دانش به روز مدیریت ، مهارت عملیاتی نمودن آنها را نیز می آموزیم . اساتید و دانش پذیران با تجربه در دوره MBA نقش مهم انتقال تجربه و هم افزایی تجربی را ایفا می نمایند . نهایتا دوره MBA در ماهان باعث تغییر نگرش مدیریت و حرکت از مدیریت سنتی به سمت مدیریت نوین ، علمی و کاربردی می شود.

دوره mba

تاریخچه دوره MBA

20
تعداد دوره های برگزار شده
20
ساعات برگزاری
20
تعداد دانشپذیران دوره
1
تعداد اساتید دوره
شناسنامه دوره
زبان برگزاری دوره : فارسی
شیوه برگزاری دوره : حضوری
مرکز برگزار کننده دوره : مدرسه عالی کسب و کار ماهان
نوع دوره : پاره وقت
طول دوره : 12 ماه حداقل و 14 ماه حداکثر
مرکز اعطا کننده گواهینامه :مدرسه عالی کسب و کار ماهان
تعداد ساعت کل دوره: 345 ساعت شامل 300 ساعت آموزش حضوری و 45 ساعت جلسات حل تمرین
زمان های برگزاری دوره : یک روز در هفته
مرکز اعتباردهنده : وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

مزایای دوره MBA

مخاطبین دوره

مدیران ارشد کسب و کار در کلیه واحدهای سازمانی

مدیران میانی کسب و کار در کلیه واحدهای سازمانی

کارشناسان ارشد کسب و کار با هدف ارتقا شغلی

حداقل شرایط ورود به دوره MBA

 • مدرک کارشناسی به همراه حداقل 3 سال تجربه مدیریتی
 • پذیرش در مصاحبه ورودی دوره

حداقل شرایط ورود به دوره MBA

 • مدرک کارشناسی به همراه حداقل 3 سال تجربه مدیریتی
 • پذیرش در مصاحبه ورودی دوره

دروس اصلی دوره MBA

تحول دیجیتال - 20 ساعت

 • لزوم درک تحول ديجيتال و تاثيراتي كه بر موفقيت كسب و كار دارد
 • تبیین تاثير تحول ديجيتال در تجربه مشتري/ تعالی عملیاتی و ارائه ارزش منطبق با تجربه مشتري
 • شناخت فناوري هاي نوين تحول آفرين و تاثيراتي كه بر عملكرد سازمان و بکارگیری آنها براي مديريت و ارزيابي و تصميم گيري

اصول مارکتینگ - 24 ساعت

 •  شناخت اصول بنیادین مارکتینگ و درک جایگاه آن در سازمان
 • شناخت فرایند مارکتینگ و چگونگی پیاده سازی آن در سازمان
 • درك چگونگی ایجاد ارزش بر اساس بازار هدف

اقتصاد کسب و کار - 20 ساعت

 • پیاده سازی نگرش اقتصادی در کسب و کار و زندگی شخصی
 • پیاده سازی و بکارگیری اقتصاد کلان و اقتصاد بین الملل در تحلیل های اقتصادی
 • پیاده سازی تجزیه و تحلیل اقتصاد ایران در تصمیم گیری های شرکتی
 • پیاده سازی مفاهیم اقتصاد خرد در تصمیم گیری های مدیریتی
 • بکارگیری تکنیک های سرمایه گذاری در راستای انتخاب فرصت های سرمایه گذاری ، جهت بهینه سازی سبد سرمایه گذاری شرکت ها

دیجیتال مارکتینگ - 20 ساعت

 • درک تاثير بازاريابي ديجيتال بر موفقيت كسب و كار و یافتن تصویر کلی از بازاریابی دیجیتال
 • ایجاد ارزش برای سازمان با استفاده از بازاریابی دیجیتال و اتخاذ بهترین تصمیمات استراتژیک در این حوزه
 • بتوانند از فناوري هاي مناسب ديجيتال ماركتينگ براي بهبود کسب و کار استفاده کنند .

رفتار سازمانی و رهبری - 24 ساعت

 •  بتواند رفتار خود و ديگران را در سازمان در سطح فردي درک كند .
 • بتواند رفتار خود و ديگران را در سازمان درسطح گروه را درک كند
 • بتواند رفتار خود و ديگران را در سطح سازمان درک كند .
 • فرايند رهبري را درك كند و مهارتهاي رهبري را در خود توسعه دهد
 • بتواند تعارضات را شناسايي و مدیریت نمايد .

مبانی سازمان و مدیریت - 24 ساعت

 • آشنایی با مفاهیم و نظریه های سازمان و مدیریت و کاربرد آنها در عمل
 • تطبیق تکنیک ها و روش های برنامه ریزی خود با اصول علمی
 • درک و تطبیق موقعیت های عملی با الگوهای سازماندهي(هماهنگی) و طراحی سازمان
 • درک روشها و ابزارهای کنترل اثربخش در سازمان

مدیریت برند و تبلیغات - 24 ساعت

 • درك مفهوم برند و برند سازي و تاثير ان در موفقيت كسب و كار
 • درك و به كارگيري مدل هاي برند سازي
 • اطمينان از هماهنگي هويت بصري برند با هويت برند
 • اطمينان از هماهنگي برنامه هاي كسب وكار با هويت برند (در راستاي تقويت ارزش ویزه برند )
 • مشاركت در طراحي ؛ نظارت و مديريت كمپين هاي ارتباطات برند

مدیریت فروش - 16 ساعت

 • به کارگیری مدل ها ، تکنیک ها و مهارت های فروش در سازمان
 • توانمندی بکارگیری استراتژی ها ، برنامه ريزي و بودجه بندي فروش
 • توانمندی در انتخاب ، جذب و به کارگماری نیروی فروش
 • توانمندی رهبری و توسعه تیم فروش
 • توانمندی ارزیابی عملکرد و پایش تیم فروش

مفاهیم اساسی و ابزارهای کاربردی در مدیریت مالی - 28 ساعت

 • درك مفاهیم مالی براي ايجاد ارتباط اثربخش در سطوح مختلف
 • درك ارتباط معنا دار بين عملكرد دپارتمان هاي مختلف كسب و كار با نتايج مالي آن سازمان
 • شناخت روش هاي تامين مالي براي تحقق اهداف سازمان
 • بکارگیری مفاهیم فایده-هزینه براي تصميم گيري هاي بهینه در سازمان
 • توانايي استفاده از شاخص های مالي و ارائه تفسير معنادار براي تحقق اهداف سازمان
 • شناخت و استفاده موثر از نظام بودجه بندی در جهت نیل به اهداف سازمان
 • شناخت و معرفی نرم افزارهای مناسب در حوزه های مالي

مدیریت منابع انسانی - 24 ساعت

 • منابع انساني را به عنوان مهمترين سرمایه سازمان بداند و در نظام ارزشي خود منابع انسانی را به عنوان یک پدیده اجتماعی بپذیرد.
 • فرایند برنامه ریزی و تامین منابع انسانی را با زیر فرایندهای آن را درک کرده و با موقعیت های عملی در سازمان خود تطبیق دهد.
 • فرایند حفظ و نگهداشت منابع انسانی را با زیر فرایندهای آن را درک کرده و با موقعیت های عملی در سازمان خود تطبیق دهد.
 • فرایند توسعه و بالندگی منابع انسانی را با زیر فرایندهای آن را درک کرده و با موقعیت های عملی در سازمان خود تطبیق دهد.
 • نتایج حاصل از فرایندهای منابع انسانی نظیر رضایت؛تعلق ؛ تعهد و وفاداری را را در سازمان خود درک و اندازه گیری کند

تفکر انتقادی ، تصمیم گیری و حل مسئله - 12 ساعت

 • تجزیه و تحلیل انتقادی داده و اطلاعات مربوطه به تصمیم گیری
 • ارائه استدالال های قوی در ساختن، تجزیه و تحلیل و ارزیابی انتقادی دیدگاه ها و موقعیت های متنوع کسب و کار
 • توانایی تصمیم گیری موثر و به موقع
 • به اشتراک گذاری مفاهیم، ایده‌ها و راه‌حل‌های پیچیده با مخاطبان متخصص و غیرمتخصص با هدف تأثیرگذاری و ترغیب دیگران به اتخاذ مواضع

تفکر و برنامه ریزی استراتژیک - 12 ساعت

 • تقویت مهارت تفکر استراتژیک
 • تقویت مهارت تحلیل گری در حوزه استراتژیک
 • تقویت توانایی تعیین جهت گیری های کلان سازمان
 • تقویت توانایی طراحی استراتژی و اقدامات عملیاتی سازمان
 •  تقویت توانایی ارائه پاسخ هاي استراتژيك به محيط در حال تغيير سازمان

مهارت های ارتباطی - 12 ساعت

 • بتواند با بکارگیری مهارت ها ، ارتباطی پایدار ،آگاهانه و اثربخش ، قابل کنترل و عمیق ایجاد نماید
 • بتواند با کمترین انرژی و تنش ، حداکثر خروجی را در آغاز ، نگهداشت و ادامه ارتباط ایجاد نماید .
 • بتواند با شناخت و آگاهی از ویژگی های شخصیتی ، رفتاری ، اخلاقی و عملکردی خود ، کارآمدترین روش ارتباطی را با مخاطبین هدف بکارگیرد .

مدل کسب و کار - 12 ساعت

 • آشنایی با مفاهیم مقدماتی مدل و طرح کسب و کار
 • توانمندی طراحی ارزش پیشنهادی
 • توانمندی تطابق صنعت با بوم کسب و کار
 • آشنایی با مراحل طراحی برنامه کسب و کار

اصول و فنون مذاکرات تجاری - 16 ساعت

مذاکره برد-برد را برنامه ریزی و اجرا نماید

مجموع طول مدت دوره : 300 ساعت آموزش حضوری به همراه 45 ساعت حل تمرین

اهداف یادگیری کلی دوره

انتظار میرود فارغ التحصیلان دوره بتوانند

رهگیری و اعتبار سنجی گواهینامه اعطایی

کلیه گواهینامه های صادره از مدرسه عالی کسب و کار ماهان از طریق سامانه اعتبارسنحی گواهینامه های وزارت علوم به آدرس vohec.ir قابل رهگیری می باشد.

گالری تصاویر دوره MBA - مدیریت راهبردی کسب و کار ماهان

شرایط فارغ التحصیلی و اعطای گواهینامه

حضور 75 درصدی در دوره
انجام کلیه پروژه های درسی

این پروژه ها منطبق با کسب و کار دانشپذیر می باشد

کسب نمره حداقل 12 در کلیه دروس
تائید کانون ارزیابی
مراکز اعتبار دهنده این دوره
وزارت علوم تحقیقات و فناوری
سازمان آموزش فنی و حرفه ای
World Education Services
International Labour Organization
عضویت در مراکز بین المللی
Principles for Responsible Management Education

سوالات متداول

اگر از فعالیت‌های اقتصادی شما چند سالی گذشته است و حالا به دنبال ارتقا مهارت‌ و دانش مدیریتی خود هستید،

اگر سابقه مدیریت و سرپرستی گروهی از افراد یا به عبارتی یک تیم را داشته اید و میخواهید خودتان، تیمتان، سازمانتان و یا فرآیندهای کاری را ارتقا دهید،

اگر به دنبال ارتقا شغلی و اجتماعی هستید و یا میخواهید کسب و کارتان را توسعه دهید،

و اگر قصد تبدیل شدن به یک جنرالیست را در حوزه کسب و کار دارید،

این دوره می‌تواند برای شما مناسب باشد.

• بزرگترین دستاورد این دوره برای شما، طبق وعده مدرسه عالی کسب و کار ماهان، تغییر نگرش مدیریت خواهد بود
• ارتقا دانش و مهارت‌های مدیریتی، دستاورد بعدی شما است. پس از پایان این دوره، شما مدیری هستید که از تمام لایه های سازمان خود آگاه است
• آنچه در این دوره اتفاق میافتد قرارگیری در یک شبکه تجاری است. دستاورد بعدی شما، ارتباطاتی است که در مدت دوره ایجاد میکنید و پس از آن به توسعه فردی و حرفه‌ایتان کمک می‌کند.
• اگرچه هدف اصلی از تحصیل در این دوره دریافت مدرک MBA نیست، اما در پایان گواهینامه ای معتبر دریافت خواهید کرد که در تمامی موقعیت‌های حرفه‌ای قابل ارائه و استناد است.
• شما به عنوان دانشپذیر دوره MBA ماهان، به صورت افتخاری عضویت ویژه باشگاه کسب و کار ماهان را دریافت می‌کنید و از برنامه ها و مزایای آن بهره‌مند می‌شوید.
• و در پایان، ارتقا موقعیت شغلی و اجتماعی از دیگر دستاوردهای این دوره است

نه تنها در دوره MBA، بلکه در تمامی دوره های مدیریتی مدرسه عالی کسب و کار ماهان، اساتید از میان برترین‌های حوزه کسب و کار انتخاب می‌شوند. این افراد علاوه بر دانش آکادمیک، رزومه حرفه ای منحصر به فردی داشته و هرکدام یک بیزنس من هستند.

اسامی برخی از اساتید این دوره را میتوانید در همین صفحه مشاهده کنید. لیست کامل اساتید و رزومه حرفه ای آن ها را از مشاور تحصیلی خود دریافت کنید و یا به منو بالایی سایت، قسمت درباره ما، تب اساتید دوره MBA مراجعه کنید.

گواهینامه دوره MBA ماهان از نوع Certificate ، مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دارای مهر این سازمان است.

اعتبار این گواهینامه با سادگی با درج شماره سریال آن در سامانه VOHEC.ir وزارت علوم قابل استعلام و پیگیری است.

گواهینامه MBA ماهان امکان ترجمه رسمی داشته و مهر وزارت امور خارجه و قوه قضائیه روی آن درج میگردد.

فرم دریافت مشاوره و پذیرش دوره

جهت دریافت مشاوره تخصصی و شرکت در این دوره فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید