ماهان
امید هاشمی

امید هاشمی

کوردینیتور

سوابق تحصیلی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • کارشناسي و کارشناسي ارشد مديريت صنعتي از دانشگاه تهران
 • دکتری مهندسي فاکتورهای انساني در سازمان ( زير گروه مديريت منابع انساني) از دانشگاه LTU سوئد

معرفی استاد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • مشاور و سرمميز ارشد و مدرس بين المللي سيستم هاي توسعه منابع انساني از UKAS انگلستان
 • مدرس رسمي دوره هاي تخصصي Trainer The Training
 • داراي یک اختراع مدیریتي ثبت شده در دانشگاه کبک – مونترال کانادا
 • مدرس رسمي دوره هاي تخصصي Coaching و Working Team از موسسه دیل کارنگي کانادا مطابق الگوي DISC و Belbin
 • مدرس برگزیده بين المللي در حوزه هاي مهارت هاي رهبري ، مربيگري وتوسعه منابع انساني
 • متخصص طراحي بسته هاي آموزشي هدفمند در قالب سيستم هاي Coaching و Mentoring

سمت‌های آموزشی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • آموزش استاندارد ها :
 • آشنایي با مباني ، مستندسازي ، طراحي سيستم ، مميزي و سرمميزي
  – تدريس استاندارد 17025/2005 IEC/ISO  کيفيت آزمايشگاه های آزمون و کاليبراسيون
  – تدريس استاندارد 18001/2007 OHSAS
  – تدريس استاندارد 14001/2004 ISO
  – تدريس استاندارد 10015/1999 ISO
  – تدريس استاندارد 9001/2008 ISO
  – تدريس استاندارد 26000/2010 ISO
  – تدريس استاندارد 31000/2009 ISO
  – تدريس استاندارد 10002/2004 ISO
  – تدريس استاندارد 29990/2010 ISO
 • دیگر آموزش ها :
  – سمينار تخصصي رقص تغيير
  – چرا انسان ها شورش مي کنند ؟  (چگونگي مدیریت و رهبري ناراضيان سازمان )
  – اصول رهبری سطح پنجم  (به همراه تحليل پنج سطح رهبری)
  – اصول و استانداردهای نوين مميزی و سرمميزی
  – مهارت های پيشرفته و نوين سرپرستي
  – تفکر (نگرش) سيستمي
  – نظريه بازی (Theory Game)
  -Train The Trainer
  – مسئوليت اجتماعي (فردی و سازماني)
  – مديريت فروش
  – مديريت ارتباط با مشتری (ويژه بانک ها و موسسات مالي و اعتباری)
  – مشتری مداری
  – آشنايي با اصول بازاريابي و مديريت فروش
  – مشتری نوازی بر اساس تحليل نيازها ( ويژه بانک ها و موسسات مالي و اعتباری)
  – روانشناسي ارتباط با مشتری
  – مديريت دانش
  – مديريت استراتژيک
  – تفکر استراتژيک
  – مديريت بحران (راهبردها و روش های اجرايي)
  – پدافندغيرعامل
  – مديريت منابع انساني (بهره وری منابع انساني)
  – مديريت ارتباطات
  – مديريت تعارض
  – مديريت رفتارسازماني
  – فنون مصاحبه با کارکنان
  -FMEA
  -TQM
  -Team Working
  – روش های حل مسيله
  – مباني ارگونومي (ويژه سرپرستان کارگاه ها)
  – ارگونومي پيشرفته ( کارشناسان و مديران مياني)
  – توليد ناب /سازمان ناب
  – شناسايي آناليز و ارزيابي ريسک و خطر با متدولوژی PHA-FTA–SHA&O–FMEA–HazOp و …
  – شناسايي آناليز و ارزيابي جنبه های زيست محيطي
  – مهارت های ارتباطي در سازمان
  – اصول سرپرستي و مديريت اجرايي
  – مهارت های ارتباطي برای سرپرستان کارگاه ها
  – اصول و فنون مذاکره (با رويکرد حل مسيله در سازمان) ويژه مديران اجرايي
  – تيم های کاری پويا (تکاپو) به همراه طراحي سيستم
  – مديريت نوين ( Kaizen و S5 و Gemba و Muda)
  – مديريت و خلاقيت
  – هوش هيجاني
  – نقد روشمند رفتار/ تحليل رفتار متقابل ( رفتار سازماني پيشرفته )
  – مهندسي ارزش

فعالیت‌های حرفه‌ای ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عضویت در خبرنامه ماهان

شما میتوانید با درج نام و ایمیل خود، از آخرین مقالات، مطالب و اخبار مدرسه کسب و کار ماهان در ایمیل خود مطلع شوید.