کجا MBA بخوانیم؟

کجا MBA بخوانیم؟

فهرست مطلب

دوره های آموزشی مجموعه ای از اطلاعات و دانش ها را به اندوخته های علمی شما می افزاید، ولی آیا این آموخته ها در دنیای واقعی و در عمل تاثیر خود را بر روی کسب و کار و یا زندگی ما نشان داده اند؟

 

زمانی آموزش تاثیر گذار خواهد بود که فارغ از نظریات و تئوری ها ، کاربردی و مهارت محور باشد، که مدارس کسب و کار تمرکز بسیاری بر این رویکرد دارند.

 

در جدول ذیل،تفاوت بین نگرش مدارس کسب و کار و دانشگاه ها ،ذکر شده است:

کجا MBA بخوانیم؟

چرا MBA مدرسه کسب و کار ماهان؟

کجا MBA بخوانیم؟

 دوره MBA از نگاه فارغ التحصیلان مدرسه کسب و کار ماهان:

 

دیدگاهتان را بنویسید

امتیاز دهی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.