مدرسه کسب و کار ماهان

معرفی رشته MBA بازار سرمایه

معرفی رشته MBA بازار سرمایه

فهرست مطلب

رشته MBA بازار سرمایه چیست؟

MBA در بازار سرمایه یک دوره تحصیلات تکمیلی 2 ساله است که با هدف آموزش دانشجویان برای بررسی عملکرد بازار سهام و همچنین آموزش جنبه های مهم مدیریت و مدیریت مالی در کنار سایر موضوعات مرتبط می باشد.

در این دوره دانشجویان باید در مورد افزایش منابع مالی با کمک بورس، سرمایه گذاری های طولانی مدت و سایر اوراق قرضه مطالعه کنند.

این بهترین دوره برای یک فارغ التحصیل برای درک عملکرد بورس اوراق بهادار، نحوه خرید و فروش سهام در بازار سهام، و نحوه کسب سود از معاملات بازار سهام است.

برنامه درسی MBA بازار سرمایه شامل موضوعات مختلفی از جمله ریاضیات مالی، آمار، بازار سرمایه و اقتصاد خرد و غیره است.

سرفصل‌های دوره MBA با گرایش بازار سرمایه در ایران

لیست زیر شرح دروس و سرفصل های رشته MBA گرایش بازارهای سرمایه در ایران را نشان می دهد:

 • اصول حسابداری

سرفصل اجمالی:

معرفی حسابداری

 تعاریف، مفاهیم و عناصر تشکیل دهنده صورتهای مالی

 سازوکارهای گزارشگری مالی

 آشنایی با گزارش های مالی سالانه و یادداشت های همراه

 آشنایی و طبقه بندی انواع درآمدها و هزینه ها

 تکنیک های محاسبه بهای تمام شده

 تکنیک های هزینه یابی و تخصیص هزینه ها

 • مبانی ابزارها، بازارها و نهادهای مالی

سرفصل اجمالی:

 مفاهیم بازارهای مالی

 ویژگی های سهام عادی و ممتاز و مفاهیم مربوطه

 ویژگی های اوراق بهادار با درآمد ثابت و مفاهیم مربوطه

 ویژگی های سایر اوراق بهادار و مفاهیم مربوطه

 شاخص های بازار اوراق بهادار

 کارایی بازار و بازار سرمایه کارا

 آشنایی با نهادهای مالی، نقش و کارکرد آنها

 • قوانین و مقررات پایه در بازار سرمایه

سرفصل اجمالی:

 معانی حقوق و اوصاف قواعد حقوقی

 دانش حقوق، شاخه ها و منابع آن

 شعبه های حقوق عمومی

 شعبه های حقوق خصوصی

 قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه اجرایی

 فصول منتخب از قانون تجارت و بخش هایی از اصالحیه قانون مذکور

 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

 • مبانی آمار و ریاضیات مالی

سرفصل اجمالی:

 مفاهیم و تکنیک های آمار توصیفی

 مفاهیم و تکنیک های آمار استنباطی

 ارزش زمانی پول

 مفاهیم احتمال کاربردی در بازارهای مالی

 روش های مقدماتی کمّی سازی ریسک و بازده

 مفاهیم احتمال

 تحلیل خروجی های رایانه ای)منتخبی از مباحث فوق(

 • نگرش سیستمی

سرفصل اجمالی:

 آشنایی با نگرش سیستمی و نظریه آن

 مفاهیم سیستم، تعاریف و نحوه حل مسائل با رویکرد سیستمی

 تبیین انواع سطوح

 معرفی نظریه و مدل های پویایی سیستم

 معماری کلان نظام اجتماعی از منظر سیستمی

 کاربرد تئوری ها و مفاهیم سیستم ها در مدیریت سازمان

 کاربرد مدل های پویایی سیستمی در بازار سرمایه

 • تئوری های سازمان و مدیریت

سرفصل اجمالی:

معرفی مراحل اجرایی مدیریت

 مفاهیم نظریه سازمان های از منظر پیچیدگی، سطوح سازمانی و ارتباطات

 مفاهیم انواع و اهداف سازمان ها و نظریه های سازمانی

 مفاهیم نظریه های مدیریتی با نگرش کلاسیک، رفتاری، ساختاری و اقتضایی

 مفاهیم نظریه های نوین مدیریت با رویکرد پویا

 ارزیابی تأثیر ساختار بر فرآیندها، گردش اطلاعات و کنترل سازمان

 تشری انواع شخصیت های حقوقی و مسائل نمایندگی مرتبط با تضاد منافع آنان تئوری های سازمان و مدیریت

 • اقتصاد برای مدیران

سرفصل اجمالی:

 مفاهیم اقتصاد بنگاه از منظر تعادل، کشش و منحنی های مربوطه

 ویژگی های رفتار بنگاه در بازار رقابت کامل، انحصار کامل و رقابت انحصاری

 ویژگی های رفتار تولید کننده، بازار نهادهای تولید و هزینه های تولید

 محاسبات ملی و شاخص قیمت ها، منحنی فیلیپس و نظریه های تورم

 مالیه دولت، سیاست های مالی، کسری بودجه و پیامدهای آن، نرخ ارز و تراز پرداختها

 عرضه و تقاضای پول، ابزارها و سیاست های پولی

 تغییرات و نوسانات بازارهای پولی و مالی و نقش آن بر شرکت ها

 • فقه معاملات و صنعت خدمات مالی اسلامی

سرفصل اجمالی:

 ضوابط عمومی و اختصاصی قراردادهای بازار سرمایه از دیدگاه فقه اسلامی

 بازار سهام و ماهیت بازار سرمایه مطلوب از منظر اسلام

 بازار پول و ماهیت بازار پول مطلوب از منظر اسلام

 بازار بیمه و ماهیت بازار بیمه مطلوب از منظر اسلام

 مشخصه ها، ماهیت و کارکرد ابزارهای مالی اسلامی

 چارچوب و مفاهیم اوراق مشتقه مورد تأیید از دیدگاه فقه اسلامی

 • فهم و تحلیل صورت های مالی

سرفصل اجمالی:

 سازوکارهای گزارشگری مالی

 استانداردهای گزارشگری مالی

 تکنی های تجزیه و تحلیل صورت های مالی

 تجزیه و تحلیل دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سهام شرکت ها

 تجزیه و تحلیل صورت های مالی تلفیقی

 تجزیه و تحلیل و پیش بینی سود و زیان شرکت ها

 • اصول شرکت داری و اخلاق حرفه ای

سرفصل اجمالی:

 تحلیل راهبری شرکتی مطلوب در بازار سرمایه

 تعاریف و مفاهیم اخلاق حرفهای

 الگوهای اخلاق حرفه ای

 بیانیه اصول اخلاق حرفهای در سازمان

 مروری بر کدهای اخلاق حرفه در چند کشور منتخب

 • قوانین و مقررات بازار سرمایه

سرفصل اجمالی:

 فصول منتخبی از قانون تجارت، قانون تجارت الکترونی و قانون چک

 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین نامه های اجرایی

 دستور العمل پذیرش و عرضه اوراق بهادار در بورس و فرابورس و کلا در بورس کالا

 دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط

 دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار و انتشار اوراق اجاره

 ضوابط کلی عرضه اولیه یا عمده سهام شرکت های دولتی در بورس

 دستورالعمل صدور مجوز و فعالیت مشاوره پذیرش

آشنایی با گرایش بازار سرمایه در MBA

داوطلبانی که مایل به تحصیل در این دوره هستند باید دارای مدرک لیسانس در رشته مربوطه از یک کالج یا دانشگاه معتبر با حداقل نمره کل 50 درصد باشند. مهارت های ارتباطی خوب و شخصیت جذاب از ویژگی های کلیدی دوره است.

دوره MBA در بازار سرمایه برای آن دسته از دانشجویانی که علاقه مشخصی به مدیریت سهام و امور مالی دارند مناسب است.

دانشجویانی که MBA را در بازار سرمایه دنبال می کنند باید دانش قبلی در مورد موضوعات و حساب های بازرگانی داشته باشند. دانش آموزان همچنین باید علاقه زیادی به مهارت های تحلیلی، ریاضی و ارتباطی داشته باشند.

در این دوره، دانشجویان باید در مورد افزایش منابع مالی با کمک بورس، سرمایه گذاری های طولانی مدت و سایر اوراق قرضه مطالعه کنند. حوزه های موجود در مجموعه فعالیت های بازار سرمایه در این دوره پوشش داده شده است.

دوره MBA در بازار سرمایه دانشجو را برای آنالیز عملکرد بازار سهام آموزش می دهد و همچنین جنبه های مهم مدیریت پورتفولیو و مدیریت مالی را در کنار سایر موضوعات آموزش می دهد.

پس از گذراندن این دوره MBA در بازار سرمایه، دانشجو می تواند حرفه خود را برای آینده شغلی در سرمایه گذاری و مدیریت سهام بسازد.

برای درک عملکرد بورس ها، نحوه خرید و فروش سهام در بازار سهام و نحوه بهره مندی از معاملات بورس، این بهترین دوره برای یک دانشجوی کارشناسی ارشد است.

یک فارغ التحصیل MBA در بازار سرمایه می تواند به راحتی دارایی های سهام شرکت خود را اداره کند. آنها همچنین می توانند با ارائه مشاوره خوب در مورد روش افزایش دارایی های مالی سازمان خود با استفاده از بورس اوراق بهادار به سازمان خود کمک کنند.

چرا رشته MBA گرایش بازار سرمایه را مطالعه کنید؟

دانشجویانی که به مدیریت سهام و امور مالی علاقه دارند می خواهند این MBA را در دوره بازار سرمایه دنبال کنند. دلایلی که باعث می شود دانشجویان دوره MBA در بازار سرمایه را دنبال کنند به شرح زیر است:

بازار قوی بورس در ایران هر سال به شدت افزایش می یابد. پس از اتمام دوره MBA در بازار سرمایه، دانشجویان می توانند مشاغل قوی خود را در مدیریت سرمایه گذاری و بازارهای سهام در ایران ایجاد کنند.

یک فارغ التحصیل MBA در بازار سرمایه می تواند به راحتی دارایی های سهام شرکت خود را اداره کند. آنها همچنین می توانند با ارائه مشاوره خوب در مورد روش افزایش دارایی های مالی سازمان خود با استفاده از بورس اوراق بهادار به سازمان خود کمک کنند.

فرصت های شغلی MBA در بازار سرمایه بسیار چالش برانگیز است، اما زمانی که یک دانشجو بتواند حرفه خود را در این زمینه از بازار سهام انجام دهد، از نظر پیشرفت، رشد چشمگیری خواهد داشت.

اگرچه زمینه های استخدامی این دوره به عنوان یک برنامه تخصصی MBA محدود است، دانشجویان تازه وارد پس از اتمام دوره MBA در بازار سرمایه، فرصت های شغلی فراوانی پیدا می کنند.

حوزه های برتر استخدام در دوره MBA در بازار سرمایه عبارتند از – مدیریت سرمایه، بانک ها، سرمایه گذاری و بانکداری، مشاوره مالی، بورس اوراق بهادار، بیمه، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، سرمایه گذاری خطرپذیر، کارگزاری سهام و غیره.

نقش های شغلی برای فارغ التحصیلان MBA در بازار سرمایه عبارتند از – تحلیلگر سهام، کارگزار سهام، مشاور مالی، تحلیلگر سرمایه، مدیر روابط و غیره.

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

امتیاز دهی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *