مدیرعامل کیست و چه وظایفی دارد؟

مدیرعامل کیست و چه وظایفی دارد؟

مدیر ارشد اجرایی (مدیرعامل) عالی ترین مقام اجرایی در یک شرکت است که وظایف اصلی آن شامل تصمیم گیری های اصلی شرکت ها ، مدیریت عملیات و منابع کلی یک شرکت ، عمل به عنوان اصلی ترین نقطه ارتباط بین هیئت مدیره (هیئت مدیره) و فعالیت های شرکت و چهره عمومی شرکت است. مدیرعامل توسط هیئت مدیره و سهامداران آن انتخاب می شود.

 

مسئولیت های مدیرعامل :

وظایف مدیرعامل سازمان بسته به ساختار حقوقی سازمان توسط هیئت مدیره سازمان یا مقام دیگر تعیین می شود. آنها می توانند دور از دسترس یا کاملاً محدود باشند . به طور معمول ، مسئولیت های یک مدیرعامل شامل تصمیم گیری در مورد استراتژی و سایر موضوعات کلیدی سیاست های سازمان ، رهبری ، مدیریت و نظارت بر اجرائیات است.

مدیرعامل کیست و چه وظایفی دارد؟

این عنوان شغلی به شخصی اطلاق می شود که کلیه تصمیمات کلیدی را در مورد شرکت اتخاذ کند ، که شامل کلیه بخش ها و زمینه های کسب و کار از جمله عملیات ، بازاریابی ، توسعه کسب و کار ، امور مالی ، منابع انسانی و غیره می شود. و نکته قابل توجه اینکه مدیرعامل لزوماً صاحب شرکت و سازمان نیست.

 

فردی که تصمیم به رسیدن به جایگاه مدیر عاملی را دارد باید چند مهارت اساسی را در خود ایجاد کرده باشد که عبارتند از:

مدیرعامل کیست و چه وظایفی دارد؟
مدیرعامل کیست و چه وظایفی دارد؟

وظایف مدیرعامل:

  • برقراری ارتباط به عنوان نماینده اصلی شرکت با سهامداران ، نهادهای دولتی و عموم مردم ارتباط
  • پیشبرد و توسعه استراتژی های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت
  • ایجاد و اجرای چشم انداز و رسالت شرکت یا سازمان
  • ارزیابی کار سایر مدیران اجرایی شرکت ، از جمله مدیران ، معاونان هر واحد
  • حفظ آگاهی از چشم انداز بازار رقابتی ، فرصت های گسترش ، تحولات صنعت و غیره.
  • کسب اطمینان از انجام برخی مسئولیت های اجتماعی توسط شرکت
  • ارزیابی خطرات برای شرکت و اطمینان از نظارت و به حداقل رسیدن آنها
  • تعیین اهداف استراتژیک و تحلیل و بازخوردگیری از آنها
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در print

دیدگاهتان را بنویسید

امتیاز دهی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.