مدیرعامل کیست و چه وظایفی دارد؟

مدیرعامل کیست و چه وظایفی دارد؟

فهرست مطلب

در پاسخ به این سوال که مدیرعامل کیست میتوان گفت مدیر ارشد اجرایی (مدیرعامل) عالی ترین مقام اجرایی در یک شرکت است که وظایف اصلی آن شامل تصمیم گیری های اصلی شرکت ها ، مدیریت عملیات و منابع کلی یک شرکت ، عمل به عنوان اصلی ترین نقطه ارتباط بین هیئت مدیره (هیئت مدیره) و فعالیت های شرکت و چهره عمومی شرکت است. مدیرعامل توسط هیئت مدیره و سهامداران آن انتخاب می شود.

مسئولیت های مدیر عامل

وظایف مدیرعامل سازمان بسته به ساختار حقوقی سازمان توسط هیئت مدیره سازمان یا مقام دیگر تعیین می شود. آنها می توانند دور از دسترس یا کاملاً محدود باشند . به طور معمول ، مسئولیت های یک مدیرعامل شامل تصمیم گیری در مورد استراتژی و سایر موضوعات کلیدی سیاست های سازمان ، رهبری ، مدیریت و نظارت بر اجرائیات است.

مدیرعامل کیست و چه وظایفی دارد؟

این عنوان شغلی به شخصی اطلاق می شود که کلیه تصمیمات کلیدی را در مورد شرکت اتخاذ کند ، که شامل کلیه بخش ها و زمینه های کسب و کار از جمله عملیات ، بازاریابی ، توسعه کسب و کار ، امور مالی ، منابع انسانی و غیره می شود. و نکته قابل توجه اینکه مدیرعامل لزوماً صاحب شرکت و سازمان نیست.

 

فردی که تصمیم به رسیدن به جایگاه مدیر عاملی را دارد باید چند مهارت اساسی را در خود ایجاد کرده باشد که عبارتند از:

مدیرعامل کیست و چه وظایفی دارد؟
مدیرعامل کیست و چه وظایفی دارد؟

وظایف مدیر عامل

  • برقراری ارتباط به عنوان نماینده اصلی شرکت با سهامداران ، نهادهای دولتی و عموم مردم ارتباط
  • پیشبرد و توسعه استراتژی های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت
  • ایجاد و اجرای چشم انداز و رسالت شرکت یا سازمان
  • ارزیابی کار سایر مدیران اجرایی شرکت ، از جمله مدیران ، معاونان هر واحد
  • حفظ آگاهی از چشم انداز بازار رقابتی ، فرصت های گسترش ، تحولات صنعت و غیره.
  • کسب اطمینان از انجام برخی مسئولیت های اجتماعی توسط شرکت
  • ارزیابی خطرات برای شرکت و اطمینان از نظارت و به حداقل رسیدن آنها
  • تعیین اهداف استراتژیک و تحلیل و بازخوردگیری از آنها

دیدگاهتان را بنویسید

امتیاز دهی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.